Annons

Per Gudmundson:Nyspråkligt lexikon

Under strecket
Publicerad

Utmaningsformuleringsprivilegium, -giet, gier. Makten att avfärda eller relativisera samhällsproblem, särsk. svår- el. olösliga, genom att i retorisk figur omformulera sådana som utmaningar, med vilka arbetet föreställs lustfyllt och tidsbegränsat.

Anv. särsk. som motgrepp mot innehavare av det förf. Lars Gustafsson 1980 def. som problemformuleringsprivilegiet.

Utmaningar på arbetsmarknaden saknas inte. Samtidigt som jobben växer krymper tillgången på utbildad arbetskraft [...] En annan stor utmaning som bankar på dörren är etableringen av nyanlända [...] Vi står alltså inför en gigantisk samhällsutmaning [...] Innan jag svarar vill jag kort reflektera över etableringsutmaningens specifika karaktär [...] Visst är utmaningen stor, men varje rationellt tänkande människa inser också att inom sig bär den en lika stor potential [...] Sett ur detta perspektiv är etableringen av nyanlända inte bara en stor utmaning, utan också en överlevnadsfråga för mindre och medelstora kommuner [...] Är etableringsutmaningen övermäktig våra förutsättningar och vår förmåga? Definitivt inte, är mitt raka svar”.

(Kompetensbristen allvarlig – nyanlända en lösning, Mikael Sjöberg gd AF, Dagens Samhälle 29/9-16)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons