Annons

Nytt år – nya vägar till lägre bolåneränta

Nu i januari ser många över sin ekonomi för 2018. Det märks också på intresset för bolåneräntorna. För många har det blivit lite svårare, så det gäller att se sig om.

– Belåningsgraden och lånevolymen i kombination är det avgörande, säger Christoffer Cederschiöld, vd på Mittbolån

Publicerad
Skuldkvotstak har gjort at kostnadskalkylerna för bolån blivit tuffare för många hushåll.
Skuldkvotstak har gjort at kostnadskalkylerna för bolån blivit tuffare för många hushåll. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Under det gångna året har kostnadskalkylerna för bolån blivit tuffare för många hushåll. De flesta banker har successivt inför skuldkvotstak. Och en extra amortering blir ju tvingande för nya bolån om hushållet lånar mer än 4,5 gånger årsbruttoinkomsten från mars 2018.

Men det är belåningsgraden och lånevolymen i kombination som är avgörande.

– En av trenderna är därför att fler kunder än innan tar erbjudanden från banker som accepterar lite lägre inkomster eller betalningsanmärkningar. Specialbanker som Blue Step eller Marginalen tar fler kunder med högre risk, säger Christoffer Cederschiöld, vd på Mittbolån, där man dock påpekar att sådana bostadslån blir dyrare.

Annons

Det är hos de traditionella bolåneinstituten man hittar bättre räntor. Sedan en längre tid har bland andra SBAB och Ålandsbanken pressat ner räntorna för många, en bild som bekräftas av Christoffer Cederschiöld vid MittBolån.

– De lån som vi förmedlar till SBAB ger som lägst 1,16 procent rörlig ränta. Men det är belåningsgraden och lånevolymen i kombination som är avgörande.

Hos SBAB innebär det att ett stort lån, från cirka 4 miljoner kronor, i kombination med max 40-procentig belåning av bostaden ger lägst ränta.

Ålandsbanken erbjuder ibland ännu lägre räntor, men främst till höginkomsttagare, som också placerar ett kapital i banken.

De snitträntor som Finansinspektionen redovisar tyder på stor spännvidd: Snittet för rörlig ränta på nya lån låg under förra månaden på cirka 1,5 procent hos flera av storbankerna. Hos Ålandsbanken var snittet 1,3 procent, vilket beror på att den typiska kunden skiljer sig mellan bankerna.

Klart är att förhandling, eller gruppvisa avtal, kan pressa räntorna rejält. Till exempel visar bolånesajten Comboloan att Nordea den senaste månaden ibland har gett lån på räntenivåer under 1,3 procent, trots att bankens snittränta var 1,66 procent.

De traditionella bolåneinstituten SBAB och Ålandsbanken har pressat ner räntorna för många, säger Christoffer Cederschiöld vid MittBolån. Foto: Sebastian Davidsson

Ett enkelt sätt att se sig om efter bättre ränta är att mäta sin nuvarande bolånebank mot bästa erbjudande från en låneförmedlare som har avtal med många banker.

SvD:s räntekarta är ytterligare ett sätt att jämföra sig mot vad andra kunder har erbjudits.

Hos MittBolån, där den vanligaste räntan låg kring 1,40 procent den gångna månaden, är det typiskt förmedlade lånet cirka 2,5 miljoner kronor.

Vi ser att bolånekunderna fortfarande har ett väldigt fokus på rörlig ränta.

Men bolånetagare som just nu ser över sin ekonomi, bör också kontrollera om de via till exempel fackförbund omfattas av bättre avtal för bolån. Till exempel har Danske Bank särskilda avtal med förbund inom TCO och Saco – avtal som kan vara förmånliga, med rörlig ränta ned till 1,34 procent.

2018 kan också öppna för ytterligare alternativ. Flera aktörer är på väg in med nya erbjudanden på marknaden. Dit hör Nordnet och Avanza. Dessutom har Landshypotek breddat sitt erbjudande till villaägare. Och en helt ny aktör, Hypoteket, är på gång att etablera sig som prispressare.

En indikation på att bolånetagare gärna vill mäta bankerna mot varandra, är att låneförmedlare växer. Enligt Christoffer Cederschiöld förmedlade Mittbolån 40 procent större lånevolymer under 2017 än året innan.

– Vi ser att bolånekunderna fortfarande har ett väldigt fokus på rörlig ränta. Över 80 procent väljer det. Många tror att räntan förblir låg under lång tid, trots att prognoserna snarare talar om stigande räntor kommande år, säger han.

Klart är att om, och när, räntorna börjar stiga, räknar både nya och gamla aktörer med att bolånekunderna kommer att se sig om ännu mer än idag.

– Då får vi väldigt mycket att göra, säger Christoffer Cederschiöld.

Annons
Annons
Annons
Annons

Skuldkvotstak har gjort at kostnadskalkylerna för bolån blivit tuffare för många hushåll.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 2

De traditionella bolåneinstituten SBAB och Ålandsbanken har pressat ner räntorna för många, säger Christoffer Cederschiöld vid MittBolån.

Foto: Sebastian Davidsson Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons