Annons

”Oansvarigt med snabbstopp för investeringsstöd”

Med statsbudgeten för 2019 slopas investeringsstödet för bostäder 1 januari. Det innebär att ansökningar som inte hinner behandlas före årsskiftet inte kan beviljas stöd. Detta slår hårt mot tusentals planerade hyresbostäder och studentbostäder. Ett stort antal planerade bostäder kommer inte att byggas, skriver företrädare för bostadsföretag.

Under strecket
Publicerad
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Foto: Anders Wiklund/TT Bild 1 av 1
Foto: Anders Wiklund/TT

DEBATT | HÖSTBUDGETEN

Riksdagens beslut den 17 december innebär att staten från och med årsskiftet inte får ingå några nya ekonomiska åtaganden avseende investeringsstödet. Efter den 31 december kan länsstyrelserna alltså inte behandla några ansökningar, oavsett när de lämnats in. Att stödet nu stoppas med endast två veckors varsel är anmärkningsvärt och får konsekvenser.

För Törebodabostäder har stödet skapat förutsättningar för att kunna bygga nytt. Där har man anpassat lägenhetsstorlekar och valt att bygga lågenergihus för att optimera stödet. För det lilla bostadsföretaget med 285 lägenheter kommer uteblivet investeringsstöd leda till högre hyresnivåer som gör att alla lägenheter inte kan hyras ut och att företaget tvingas göra nedskrivningar. Törebodabostäder beskriver detta som en ekonomisk katastrof för företaget.

Annons
Annons

För en låghyres- och låginkomstkommun som Svalöv är investeringsstödet avgörande för byggandet av lägenheter som svalövsborna kan efterfråga. Svalövsbostäder uppger att utan stödet kan en pågående upphandling med färdigt bygglov komma att avbrytas och det lilla bostadsbyggande som ändå behövs att helt avstanna.

Studentbostadsföretagens medlemsenkät visar att ett tvärt avskaffande av investeringsstödet från årsskiftet får påtagliga effekter. Ansökningar gällande drygt 1600 studentbostäder är inskickade till Länsstyrelsen eller kommer att skickas in innan årsskiftet. I dessa projekt är studentbostadsföretagen alltså redo att sätta spaden i marken och de har lagt stora resurser på alltifrån planering till projektering.

I Skövde äventyras projektet Kurorten med 132 studentlägenheter. Skövdebostäder har räknat med ett stöd på 43 miljoner kronor, vilket är 26 procent av den totala projektkostnaden. Utan investeringsstödet blir kalkylen omöjlig att få ihop. Det skulle helt enkelt innebära alldeles för höga hyror för studenter. Upphandlingen är klar och bygglovet beräknas vinna laga kraft den 27 december. Om inte Länsstyrelsen och Boverket hinner bevilja ansökan före årsskiftet kommer projektet att stoppas.

Flera privata bygg- och fastighetsbolag måste också stoppa planerade byggprojekt när investeringsstödet slopas. Det privata bostadsbolaget Heimstaden med 35 528 lägenheter på flera orter i Sverige är ett av dem. Att planera för bostadsbyggande innebär processer på flera år och det är svårt för de bolagen att styra om enligt de nya totalt förändrade förutsättningarna. Konsekvensen av snabbstoppet blir att Heimstaden tvingas avstå från att bygga ett antal projekt. Det blir cirka 2000 färre lägenheter på en marknad som är i behov av mindre och billigare boenden.

Annons
Annons

Bostadsföretagen som planerat nya bostäder utifrån förutsättningarna att kunna få investeringsstöd måste ges en möjlighet att färdigställa planerade projekt. De planerade projekten möter ett bostadsbehov på både små och stora orter. Ett stopp för tusentals nya hyresbostäder, samtidigt som byggandet av nya bostäder med andra upplåtelseformer minskar, kan dessutom ytterligare förstärka en förväntad konjunkturnedgång. Det vore olyckligt ur samhällsekonomiskt perspektiv. Ytterst drabbar snabbstoppet de ungdomar, barnfamiljer och äldre som sett fram emot att kunna hyra en bostad till en hyra som hushållet klarar av.

Långsiktiga och stabila spelregler är nödvändiga för en bransch med långa planerings- och genomförandeprocesser och stora investeringar. Snabbstoppet av investeringsstödet går tvärs emot detta. En ordnad avveckling med övergångsregler är det enda rimliga. Riksdagens civilutskott framhåller i sitt betänkande att ”avvecklingen av stödet ska ske successivt för att marknaden ska kunna anpassa sig till en återgång till ett bostadsbyggande utan subventioner”.

När andra former av investeringsstöd tidigare har avvecklats så har aktörerna fått rimlig tid på sig att lämna in ansökningar och få dessa behandlade. Tillsammans kräver vi att det måste bli möjligt för staten att göra ekonomiska åtaganden avseende investeringsstödet för alla ansökningar som lämnats in senast den 31 december 2018.

Anders Nordstrand
vd Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO med 313 medlemsföretag med över 800 000 lägenheter över hela Sverige
Maria Petersson
vd Heimstaden Förvaltnings AB som är ett av Nordens största bostadsföretag
Stina Olén
vd Studentbostadsföretagen med 66 medlemsföretag och över 71 000 studentlägenheter
Dan Sandén
vd Skövdebostäder
Dan Harryzon
vd Törebodabostäder
Robert Johansen
vd Svalövsbostäder

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons