Annons

Din son kan få skolskjuts även om mamman är emot

Föräldrar som har separerat har samma rätt till bidrag och stöd som är tänkta till barnen, om dessa bor växelvis hos föräldrarna. Är man inte överens kan Försäkringskassan pröva frågan. Caroline Elander Knip, SvD:s expert inom familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Gemensam vårdad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta de juridiska beslut som rör barnen. Kan ni inte komma överens finns vägar att gå, skriver advokat Caroline Elander Knip.

Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Gemensam vårdad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta de juridiska beslut som rör barnen. Kan ni inte komma överens finns vägar att gå, skriver advokat Caroline Elander Knip.

Foto: SvD Illustration: Thomas Molén
Gemensam vårdad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta de juridiska beslut som rör barnen. Kan ni inte komma överens finns vägar att gå, skriver advokat Caroline Elander Knip.
Gemensam vårdad innebär att föräldrarna gemensamt ska fatta de juridiska beslut som rör barnen. Kan ni inte komma överens finns vägar att gå, skriver advokat Caroline Elander Knip. Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag och barnens mamma har gemensam vårdnad och växelvis boende till våra tvillingar som är 6 år. Den ene tvillingen har en lindrig utvecklingsstörning och går i särskola. Han är beviljad vårdbidrag som mamman inte vill dela med mig. Han är även beviljad skolskjuts, men mamman vill inte att han ska åka skolskjuts den vecka han bor hos mig.

Mamman bor i närheten av deras skola och har inget eget behov av skolskjuts. Jag har haft samtal med skola, habiliteringen och stadsdelsnämnden, men mamman har inte velat ändra inställning.

Vad tycker du jag kan göra?

Det är alltså du som fattar beslut om hur barnen tar sig till och från skolan under de veckor de är hos dig.

Caroline Elander Knip: Gemensam vårdad innebär att du och barnens mor gemensamt ska fatta de juridiska beslut som rör båda era barn. Det innebär att ni ska komma överens i de frågor som rör barnen såsom skola, sjukvård och liknande. Du ansvarar för den dagliga omsorgen när barnen är hos dig och har rätt att fatta beslut i dessa frågor och barnens mamma på motsvarande sätt när de är hos henne.

Annons
Annons

Det är alltså du som fattar beslut om hur barnen tar sig till och från skolan under de veckor de är hos dig. Är er son beviljad skolskjuts även från din bostad är det, enligt min uppfattning, ingenting som hindrar att han utnyttjar insatsen, även om sonens mamma motsätter sig det.

När barnen bor växelvis varannan vecka som i ert fall delas normalt sett bidrag och stöd som är tänkt till barnen upp på samma sätt. Vårdbidraget har sedan den 1 januari 2019 ersatts av ett omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning men om ni sedan tidigare är beviljade vårdbidrag så gäller det beslutet under den tid som anges i beslutet.

Det kan då vara lämpligt att kontakta en advokat för att undersöka vilka möjligheter du har att få ensam vårdnad.

Om ni inte är överens om vårdbidraget kan du vända dig direkt till Försäkringskassan som då kan pröva frågan om till vem bidraget ska utbetalas till med utgångspunkt i barnets boende och folkbokföring. Omvårdnadsbidraget är en skattepliktig inkomst.

Det låter som att du har försökt att nå fram till barnens mamma på olika sätt avseende skolskjutsen. En idé är att kontakta familjerätten via kommunen. De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och kan hjälpa föräldrar att komma överens i denna typ av praktiska frågor.

Om du upplever återkommande och allvarliga problem i samarbetet med barnens mor och har försökt med samarbetssamtal, som har misslyckats, kan oförmågan att enas om viktiga frågor kring barnet utgöra en grund för ensam vårdnad. Det kan då vara lämpligt att kontakta en advokat för att undersöka vilka möjligheter du har att få ensam vårdnad.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons