Annons

Ofta brister i grunden när barn inte lär sig matte

Att inte förstå vad hälften innebär kan vara orsaken till att det tycks omöjligt att lära sig räkna med bråk. Författarna Anne Lene Johnsen och Elin Natås menar att svårigheter med matematik nästan alltid beror på att man missat att lära in grundläggande begrepp i tidig ålder.

Under strecket
Publicerad

Elin Nantås och Anne Lene Johnsen har skrivit boken Hur ditt barn fattar matte.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Elin Nantås och Anne Lene Johnsen har skrivit boken Hur ditt barn fattar matte.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Elin Nantås och Anne Lene Johnsen har skrivit boken Hur ditt barn fattar matte.
Elin Nantås och Anne Lene Johnsen har skrivit boken Hur ditt barn fattar matte. Foto: Tomas Oneborg

Vad innebär begrepp som färg, form, storlek, förändring och position? För de flesta är det självklart, och just därför kan vara svårt att se att det är bristande förståelse kring grundläggande begrepp som gör det oerhört svårt för vissa barn att lära sig matematik. Boken Hur ditt barn fattar matte av Anne Lene Johnsen och Elin Natås, som blev Norges mest sålda fackbok 2017, beskriver handfast hur man kan backa tillbaka till saker som vad olika former, storlek och antal är för att bygga en grund att sedan lära sig matematik, och även andra ämnen, på.

– De här begreppen är grunden i all inlärning. De ska finnas på plats hos alla människor för att vi ska klara att beskriva, sätta ord på och förstå världen. När begreppen är på plats har man de mentala redskap man behöver för att kunna tänka fritt. Speciellt i matte är det här viktigt. För matematik byggs på från grunden, som fler våningar på ett hus. Sitter inte grunden är det svårt att bygga och det rasar lätt, säger Anne Lene Johnsen.

Annons
Annons

Hon har haft lätt för matte i hela sitt liv, medan Elin Nantås inte förstod den matematik som lärs ut i ettan och tvåan förrän hon var 36 år och hon lärde sig det samtidigt som sin son som liksom sin mamma kämpade med matten. När Elin Nantås var barn bråkade hon med sin pappa över matteläxorna, vilket försämrade deras relation, och nu bråkade hon med sin son.

Elin Nantås utbildade sig till specialpedagog och kom då, i början av 1990-talet, i kontakt med forskning kring begreppsinlärningens betydelse för matematikförståelse. Men trots att metoden funnits i flera decennier har den inte varit spridd bland föräldrar eller ens lärare.

Orsakerna till att vissa barn inte har lärt sig begreppen kan vara många. Alltifrån att man varit sjuk ofta och därför missat att lära sig det till att något som hände vid födseln leder till att den neurologiska utvecklingen av hjärnan försenats.

Men det går att ta igen hål i begreppsförståelsen senare under barndomen, eller till och med som vuxen.

– Vi har skrivit boken för föräldrar. Men flera vuxna med svårigheter har läst den och berättat hur de fått aha-upplevelser. Känt att de äntligen förstår hur det hänger ihop. Det är viktigt att man inte tar för givet att de här sakerna sitter på plats för att man har nått en viss ålder. Barn räknar inte ut det själva, någon måste lära dem det, säger Anne Lene Johnsen.

Att inte förstå matematik leder ofta till att barn känner sig ointelligenta och får dåligt självförtroende. En av Elin Nantås elever, en tolvårig flicka med stora svårigheter i matematik, frågade sig själv varför hon skulle leva innan hon fick hjälp av Elin Nantås.

– Det finns barn som har det så här på skolan, att de inte ser vitsen med att leva, för att de inte förstår och inte tycks kunna lära sig. Barn ska inte behöva ha det så, säger Elin Nantås.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons