Annons

Ofta en svår uppgift för läkare att säga nej

Under strecket
Publicerad

BRÄNNPUNKT | SJUKFRÅNVARO

Många läkare på våra kurser berättar att de aldrig förstått att de har rollen att överpröva.
Monika Engblom och Lars Englund

Jan Lidhard har skrivit en artikel om myter kring sjukskrivning (Brännpunkt 2/5). Det är bra men i debatten om orsaker till sjukskrivning handlar det oftast om faktorer i samhället, på arbetsplatsen, försäkringskassans roll och ibland om attityder till ohälsa. Lidhard och många andra debattörer lyfter inte läkarnas avgörande roll i sjukskrivningsprocessen. Ett undantag är psykiatern Carina Hellström som belyser medikalisering och sjukskrivning inom psykiatrin (Brännpunkt 4/5).

**Sjukrivningstalen i Sverige **varierar kraftigt över tid och speglar inte motsvarande variation av tydliga sjukdomar. Just nu visar statistiken en stadig ökning av sjukskrivningar, framför allt av kvinnor med psykisk ohälsa. De flesta av dessa sjukskrivningar inleds i primärvården. I statistiken ingår inte den första veckan med egen sjukskrivning och det betyder att varje individ bakom de stigande sjuktalen har blivit bedömd av en läkare. Mötet med läkaren behöver synliggöras.

Annons
Annons

Vi som skriver denna artikel arbetar som distriktsläkare, har forskat på läkares sätt att sjukskriva och har sedan femton år hållit kurser runt om i Sverige för flera tusen läkare. Till kurserna har läkarna tagit med sig egna problematiska sjukskrivningsfall som de diskuterat i mindre grupper. Slutsatserna från forskning och kurser är att mötet med läkaren har avgörande betydelse och att uppdraget att sjukskriva rymmer flera utmaningar och möjligheter. Vi vill belysa några av dessa.

Bedömning av arbetsförmåga.

Ett egentligen självklart faktum är att en människas arbetsförmåga bara till begränsad del kan avgöras i det ögonblick som läkaren träffar patienten. Vi följer sällan med ut på arbetsplatsen eller i människors vardag. Vad läkaren däremot kan göra är att ”bedöma patientens egen bedömning” av arbetsförmågan. Den bedömningen är en sorts överprövning av patientens syn på saken satt i relation till läkarens kunskap om olika sjukdomstillstånd och arbetets krav.

Många läkare på våra kurser berättar att de aldrig förstått att de har rollen att överpröva. Erfarna läkare berättar att de aldrig sagt nej till sjukskrivning och säger att man ”alltid måste lita på patientens egen bedömning”. Att det skulle finnas en medicinskt optimal sjukskrivning är för många kollegor en ny tanke och sjukskrivning efter behov, det vill säga utifrån patientens egna av symtomen färgade önskemål, är vanligt.

• Kraften i mötet.

Kraften i mötet med en lidande medmänniska kan göra det svårt att tänka och formulera sig klart och för läkaren kan det vara svårt att sjukskriva enligt regelverket. Den stora utmaningen för läkarna handlar dock inte om att på ett korrekt sätt fylla i själva intyget utan om att inte sjukskriva när patientens förmåga, trots ett eventuellt sjukdomstillstånd, bör stå i förgrunden. Det är också viktigt att läkaren inte ger efter för sina egna behov av att tillfredsställa eller kompensera människor när livet är svårt.

Annons
Annons

• Viktigt att inte skada med sjukskrivning.

I diskussionen nämns iblandatt de ökande sjuktalen skulle handla om simulanter som hittar på symtom. Tvärtom så finns ofta tydliga psykiska besvär när människor söker med en önskan om sjukskrivning. Dock är en övertro på vila som behandling utbredd och likaså okunskapen om de höga trösklar en längre sjukskrivning kan skapa när det gäller återgång till hälsa och arbete.

Vad läkaren också bör kunna är att bedöma när sjukskrivning är en bra behandling. För den som blir sjukskriven trots att någon egentlig sjukdom inte finns kan sjukförklaring göra att man förlitar sig på det vården kan åstadkomma när det gäller att lösa olika problem som kan finnas i livet och på arbetsplatsen. När det inte handlar om sjukdom är sjukvårdens möjligheter små och det finns stora risker för passivisering och över tid ökande oförmåga.

• Modet att säga nej.

En läkare måste kunna berätta för patienten att ”bedömningen” är att hon eller han inte har rätt till sjukpenning eller att sjukskrivning bedöms som skadlig eller olämplig. Om läkaren ändå fyller i ett intyg, och hoppas att Försäkringskassan senare säger nej, kan konsekvensen bli att individen stannar hemma från arbetet och efter flera veckor får veta att sjukpenning inte betalas ut. Läkaren måste ha modet att säga nej när det är befogat och ska då inte fylla i något intyg.

• Utbildning och forskning.

Det som behövs för att vi inte på nytt ska hamna i en fördubbling av sjukskrivningsdagar, vilket vi såg i början av 2000-talet, är en satsning på läkares utbildning i att möta patienter i konsultationer där sjukskrivning kan vara aktuell samt forskning om sjukskrivning som behandlingsmetod på gott och ont.

MONIKA ENGBLOM

Med Dr, specialist i allmänmedicin, Järfälla

LARS ENGLUND

Med Dr, specialist i allmänmedicin, Falun

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons