Annons

Ökad polarisering bland unga – kvinnorna går till V

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Sverigedemokraterna är dubbelt så stora bland män som bland kvinnor. Samtidigt strömmar allt fler unga kvinnliga väljare till Vänsterpartiet och Centerpartiet, visar SvD/Sifo.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I SvD/Sifos oktobermätning ligger skillnaden mellan Socialdemokraterna, som med 24,9 procent är största partiet, och Sverigedemokraterna, som är näst störst med 22,7 procent, inom den statistiska felmarginalen. Det går alltså inte att säkert säga vilket av de två partierna som är störst.

Men skulle Sifo bara ha frågat män skulle Sverigedemokraterna vara det klart största partiet. 28,5 procent av männen svarar att de skulle rösta på SD om det var val i dag, jämfört med 14 procent bland kvinnorna. Bland kvinnor i åldern 18 till 29 år har SD ännu svårare att locka väljare – i den gruppen stannade stödet för partiet vid 6,5 procent. 

SD har alltid haft större stöd bland män än bland kvinnor. En förklaring är att kvinnor i Sverige generellt röstat vänster i högre utsträckning än män. Könsskillnaden syns till exempel också hos Moderaterna som är svagare bland kvinnor. Men en tillbakablick till 2010 tyder på att sympatierna bland framför allt unga män och unga kvinnor polariserats ytterligare de senaste åren.

Medan SD har erövrat fler och fler män har unga kvinnor strömmat till Vänstern och Centern. Enligt Ann-Cathrine Jungar, som forskar om populistiska och högerradikala partier och regeringsbildningar i Europa, är det ett tecken på att det inte bara är på vänster–höger-skalan som unga män och kvinnor tycker olika.

Annons
Annons

På GAL–TAN-skalan (där GAL står för grön, alternativ och liberal medan TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk) är klyftan ännu större. Männen röstar på SD, som står långt ut på TAN, medan kvinnornas V och C återfinns nära GAL-polen.

– Skillnaderna mellan könen har blivit mer extrem. Vi ser nu en djupare och bredare klyfta än tidigare, och den är större än på vänster–höger-dimensionen. Det säger något om värderingar bland män och kvinnor, säger Ann-Cathrine Jungar.

Sifos opinionschef Toivo Sjörén säger att unga kvinnor kraftigt avviker från andra grupper genom att vara mer toleranta och öppna för invandring. Också andra sociala frågor är viktiga för unga kvinnor.

– I invandringsfrågan har Vänsterpartiet profilerat sig, det är det parti som står närmast unga kvinnors åsikter. De uppfattas i stor utsträckning som en motpol till SD. Också andra sociala frågor har V lyckats bra med.

Också Centerpartiet har lockat unga kvinnor delvis genom partiets inställning till invandring. Men även klimat- och miljö, en fråga som är viktig för unga av båda könen, har bidragit till Centerns framgång bland unga kvinnor, enligt Toivo Sjörén.

– Centerpartiet har blivit det borgerliga miljöalternativet. Sedan har vi invandringsfrågan, där C avviker på den borgerliga sidan, säger Toivo Sjörén.

I helgen sa SD:s partiledare Jimmie Åkesson att partiet slopar kravet på hårdare abortgränser. Ann-Cathrine Jungar pekar på att partiet på senare år också tonat ner konservativa åsikter i hbtq-frågor, som är ett område där partiets väljare är mer liberala än partiet.

Svängningen i abortfrågan och den nedtonade retoriken i hbtq-frågan kan ses som försök för SD att locka nya väljargrupper – som unga kvinnor – utan att skrämma bort gamla väljare. 

– Det här är inte frågor som är viktiga för deras kärnväljare, det kostar inte partiet så mycket att byta fot, säger Ann-Cathrine Jungar. 

Sverigedemokraterna försöker också locka kvinnor som inte identifierar sig som feminister.

– Man har ofta sagt att man vill representera “vanliga kvinnor”. SD vill nå kvinnor som är mot kvotering av föräldraförsäkringen, som gärna vill stanna hemma med barnen.

För gruppen unga kvinnor är jämställdhet en viktig fråga. SD har försökt möta det genom att tala om otrygghet bland kvinnor och om sexuellt våld, och koppla det till invandring och hedersfrågor. Men än så länge har partiet inte nått fram.

– SD har inga konkreta förslag för att stärka kvinnors rättigheter. Det suckas inom partiet. Man ser själv vilken utmaning det är att nå unga kvinnor, säger Ann-Cathrine Jungar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons