Annons

Ökar deodorant risken för cancer?

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Undvik antiperspiranter – de innehåller aluminiumsalter som kan ge oss cancer, menar vissa. Måste vi verkligen välja mellan god hälsa och god hygien? Emma Frans undersöker vad vetenskapen säger.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Påstående

I sommartider är många av oss lite extra tacksamma för att det finns deodoranter. Men vissa hävdar att dessa vanliga hygienartiklar kan orsaka cancer. Det är framför allt aluminiumsalter i så kallade antiperspiranter som anses vara boven i dramat.

Finns det några vetenskapliga belägg för att vi bör undvika antiperspiranter och att aluminiumfria deodoranter är säkrare?

Genomgång

Svettlukt, som uppstår när bakterier på huden bryter ned ämnen i svetten, är något många vill undvika. Den typ av deodorant som minskar svettningar genom att blockera svettkörtlar kallas antiperspirant, men det finns också deodoranter som inte hindrar svettningar utan verkar mot bakterierna som ger svetten sin illaluktande doft.

Antiperspirant innehåller ofta aluminiumsalter, men det har på sistone blivit populärt med aluminiumfri deodorant. Orsaken verkar vara en rädsla för att aluminiumsalterna i antiperspirant skulle kunna utgöra en hälsorisk, och öka risken för cancer.

De forskningsstudier som utförts på människor har inte hittat någon koppling mellan deodoranter med aluminiumsalter och cancer.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Idén tycks härstamma från studier som undersökt effekterna på cellnivå, alltså inte på människor utan på celler som odlats i en laboratoriemiljö. En studie visade att antiperspirant som Old Spice orsakade DNA-skada¹, och DNA-skador kan ibland ge upphov till den ohämmade celldelning som kännetecknar en cancercell. Misstanken om att antiperspirant framför allt ökar risken för bröstcancer verkar också utgå från faktumet att bröstcancer oftast drabbar de delar av bröstet som ligger närmast armhålan².

Men att en viss kemikalie orsakar DNA-skada i celler som odlats i laboratorium behöver inte innebära att människor som utsätts för små doser av ämnet får cancer. De forskningsstudier som utförts på människor har inte hittat någon koppling mellan deodoranter med aluminiumsalter och cancer.

Som tur var verkar det inte som om vi måste välja mellan att lukta gott och att hålla oss friska.

En rapport från 2008 som gick igenom forskningen på området sammanfattade resultaten med att det inte fanns några vetenskapliga belägg för att deodoranter och antiperspiranter ökade risken för bröstcancer³.

En annan sammanfattande genomgång av forskningen kring hälsorisker kopplade till aluminiumexponering fann inte heller några bevis för att antiperspiranter utgjorde en fara för människor⁴.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Som tur var verkar det inte som om vi måste välja mellan att lukta gott och att hålla oss friska. Även om det finns studier som på cellnivå visar negativa effekter av antiperspiranter, så verkar det inte vara skadligt för människor.

Studierna där forskare undersökt effekterna på människor ger inga belägg för att antiperspiranter skulle orsaka bröstcancer eller utgöra en fara för vår hälsa.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons