Annons

Ökat militärt samarbete med Finland kan stoppas

Under militärövning Aurora17 samarbetade Sverige med bland annat Finland.
Under militärövning Aurora17 samarbetade Sverige med bland annat Finland. Foto: Tomas Oneborg

En av regeringens tyngsta propositioner, det utökade operativa militära samarbetet med Finland, kan stoppas av coronakrisen. Förslaget kräver kvalificerad majoritet i riksdagen och att minst 175 ledamöter röstar ja. Nu är antalet ledamöter begränsat till 55.

Under strecket
Publicerad

Propositionen om ”Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland” innehåller flera kontroversiella moment.

En konsekvens kan bli att svenska värnpliktiga soldater skickas till finsk-ryska gränsen i ett krisläge för att ”hindra kränkningar av finskt territorium”.

För att kunna göra det hänvisar regeringen till regeringsformens regler för ”insättande av väpnade styrkor”. I flertalet andra länder ”bygger de värnpliktigas deltagande på frivillighet”, till exempel i Norge och Finland, enligt en rapport från riksdagens utredningstjänst.

På torsdagen hölls nu ett nytt möte i riksdagens sammansatta utrikes- och försvarsutskott för att bereda ärendet. Pål Jonson (M) ifrågasätter regeringens agerande.

– Vi är kritiska till att regeringen inte förankrat den här propositionen bättre i riksdagen då det är ett mycket viktigt beslut. I stället fick utskottet kalla in försvarsminister Peter Hultqvist för att ställa frågor efter att propositionen lagts fram. Det är mycket ovanligt.

Enligt propositionen kan regeringen ta beslut om att skicka svensk trupp på egen hand. Omvänt begära militärt stöd från Finland vid krig eller krigsfara. Skälet som anges är att det måste gå snabbt.

Annons
Annons

– Man vill flytta makt från riksdagen till regeringen. Det kan finnas skäl för det i den här frågan. Men i säkerhets- och försvarspolitiska frågor måste vi värna breda politiska lösningar och ett beslut om en sådan maktförskjutning måste utformas i dialog mellan regering och riksdag. Så har inte varit fallet, säger Pål Jonson.

Regeringens avsikt är att det utökade operativa samarbetet och planeringen med Finland ska träda i kraft den första augusti.

Ändå kan det bli tvärstopp längs vägen. Orsaken är inte att det saknas stöd i riksdagen. I stället är det coronakrisen och riksdagens voteringsregler som lägger hinder i vägen.

En beslutspunkt i propositionen är att överlåta myndighetsutövning till finska militära förband som stationeras i Sverige. Enligt regeringsformens tionde paragraf krävs det ett riksdagsbeslut med tre fjärdedels kvalificerad majoritet när den typen av mandat överlåts utanför landets gränser. Dessutom att minst 175 ledamöter av totalt 349 är närvarande och röstar ja till propositionen.

Vi är kritiska till att regeringen inte förankrat den här propositionen bättre i riksdagen.

På grund av coronakrisen har partierna enats om att endast 55 ledamöter deltar vid beslut i kammaren. Tills vidare gäller den ordningen till den 15 juni. Den 23 juni tar riksdagen sommaruppehåll. Om inget beslut kan fattas innan dess måste det skjutas fram till hösten.

Vid sidan av det står regeringen också inför en annan problematik.

Samtliga tidigare allianspartier kräver att möjligheterna till utökat operativt samarbete ska gälla även andra länder, inte bara Finland. Närmast då nordiska länder, Storbritannien och USA. Så är lagstiftningen också utformad i Finland.

Annons
Annons

– Det fanns en politisk förankring för det i försvarsberedningen, men det har regeringen inte tagit hänsyn till i propositionen, säger Pål Jonson (M).

I riksdagsbehandlingen vill M, KD och L ha ett tillkännagivande där regeringen får i uppdrag att ta den frågan vidare.

– Vi har antagit värdlandsavtalet och är väldigt nära partners med Nato, så att det skulle inte förvåna mig om riksdagen ger regeringen en knuff i den riktningen, säger Alan Widman (L).

Även C kommer sannolikt att ansluta sig till ett tillkännagivande:

– Vi är i grunden för att man ska kunna ha en mer generell hållning, säger Kerstin Lundgren (C).

Däremot säger både V och SD nej. Ett alternativ är att även S ställer sig bakom ett tillkännagivande tillsammans med M, KD, C och L. Ett annat att det avvisas – och att regeringen då slipper gå det till mötes med stöd enbart av V och SD.

Ett tredje alternativ är att försvarsminister Peter Hultqvist (S) ger besked om att regeringen kommer att utreda frågan och att det framgår av riksdagsbeslutet. Om propositionen nu stoppas kan även andra faktorer påverka i ett senare skede, till exempel pågående förhandlingar om nästa försvarsbeslut.

Peter Hultqvist avstår att kommentera.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons