Annons

Oklart ansvar hos polisen: ”Kan bli ännu rörigare”

Nya dödsskjutningar vid uppgörelser mellan kriminella gäng. Samtidigt finns ”oklarheter” om ansvarsfördelningen för ”Strategi 2024”, rikspolischefens riktlinjer för att bekämpa och klara upp brott. Nu planeras ”en översyn”, enligt ett internt dokument SvD tagit del av.

Under strecket
Publicerad
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1
Efter reklamen visas:
”Unga själar vars framtid aldrig fick blomstra”

Precis som flera tidigare år har 2019 börjat med en tuff period för polisen.

I förra veckan hittades två personer mördade i en källarlokal i Sätra söder om Stockholm. Några dagar senare sköts en man ihjäl i en lägenhet i samma område. Experterna varnar för att gänguppgörelserna riskerar att förvärras.

Under våren har inrikesminister Mikael Damberg (S) skruvat upp det politiska trycket mot polisledningen med nya direktiv och uttalade krav på vad som ska prioriteras.

SvD kunde då rapportera att åtgärder mot det grova gängvåldet i utsatta områden stod överst på listan, och att polisledningen dragit igång en verksamhetsanalys för att komma fram till hur myndighetens resurser ska utnyttjas maximalt.

Polisens riktlinjer för kommande år är samlade i ”Strategi 2024”, som fastställdes av rikspolischefen Anders Thornberg i juli 2018. Det första målet är ”framgångsrik brottsbekämpning och uppklaring”:

”Polisen ska använda sina samlade resurser för att nå högre effekt i brottsbekämpningen. Det gäller både den grova brottsligheten och den mer vardagliga brottsligheten som drabbar många människor.”

Annons
Annons
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1

En nyckelfråga blir då hur ansvaret ser ut – och fungerar – för att strategin verkligen genomförs.

Enligt ett internt dokument, som SvD disponerar, är svaret att det brister i styrning och ansvarsfördelning:

”Det finns i dag oklarheter om vilken organisatorisk enhet som ansvarar för samordningen av strategi 2024”.

Dokumentet är daterat i slutet av mars och bekräftar tidigare framförd kritik om organisatoriska brister i separata rapporter från Statskontoret och polisens internrevisorer.

Foto: Johan Nilsson/TT

I utkastet till beslut lanserar rikspolischefen sitt motdrag: ett ”Uppdragsdirektiv för översyn av rikspolischefens kansli”, alltså Anders Thornbergs eget chefskansli. Enligt direktivet ska det nu tas fram ”ett förslag till förändrad organisation”.

En punkt är att klargöra ansvarsfördelningen mellan rikspolischefens kansli och ”den nationelle samordnaren för tillväxt 2024”, som Anders Thornberg rekryterat från sin tidigare arbetsplats på Säkerhetspolisen.

”Det nya kansliet ska i större utsträckning ha uppdraget att samordna avdelningarna i syfte att stärka myndighetens samlade förmåga till strategisk styrning.”

Initiativet välkomnas av Polisförbundet:

– Det här är ett bra och högst nödvändigt initiativ. Vi har länge påpekat att Polismyndigheten brister i sin förmåga till strategisk styrning och omvärldsanalys, säger förbundets förste vice ordförande Tomas Stjernfeldt.

Annons
Annons

Samtidigt oroas polisfacket över att ansvarsfrågan inte är löst nio månader efter att den bärande strategin infördes.

– Det uppdrag Polismyndigheten nu gett sig själv visar att man i dag inte har tillräckligt god strategisk översikt över var resurserna behövs mest och hur de kan användas på bästa sätt, säger Stjernfeldt.

I utredningsdirektivet ligger också att det ska inrättas ”en ny organisk enhet för strategisk analys och omvärld”.

Vad som skiljer den enheten från den grupp som sedan årsskiftet redan finns vid Nationella operativa avdelningen (NOA) och var den ska placeras i organisationen framgår inte.

Internt har beskeden tagits emot med tvekan:

– Det som saknas är en strategisk konsekvensanalys och planering av verksamheten, det når man inte på det här sättet heller, risken är att det blir ännu rörigare, säger en väl insatt person.

SvD har ställt flera konkreta frågor till Anders Thornberg om den planerade översynen utan att få svar. Enligt pressekreteraren Katarina Friskman är ”det strategiska stödet och omvärldsanalysen” ett ”internt arbete som sker under våren”.

Polisförbundet har tidigare efterlyst en polisberedning för att skapa breda politiska uppgörelser om en långsiktig inriktning.

Nu vill man också se närmare besked om hur många nya polisanställda som behövs, regeringens och rikspolischefens bud är 10 000, och hur nya tjänster ska utnyttjas.

– Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon analys från Polismyndigheten bakom regeringens beslut om 10 000 fler polisanställda till 2024, säger förbundets Tomas Stjernfeldt till SvD.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons