Annons

Olika krav från bankerna – så mycket krävs för att låna

Villkoren för att låna pengar till en bostad skiljer mellan olika banker och bolåneinstitut. Några har ett eget skuldkvotstak – och andra nöjer sig med att följa den gällande skuldkvotshantering som finns med i Finansinspektionens amorteringskrav.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Det är inte bara snitträntorna på bolånen som skiljer stort mellan olika banker och låneinstitut. Även andra villkor och krav som bankerna ställer på sina bolånetagare ser olika ut. Möjligheten för ett och samma hushåll att låna pengar till en bostad kan alltså skilja rejält beroende på vilket bolåneinstitut man går till.

Det visar en enkätundersökning som SvD har gjort bland åtta stycken banker och bolåneinstitut. Dessa har svarat på frågor om vilken ränta som hushållet ska klara, det som kallas kalkylränta, och vilka krav banken ställer när det gäller hushållets samlade skulder i förhållande till inkomsterna.

Majoriteten av de tillfrågade bankerna – Danske Bank, Swedbank, SEB, Länsförsäkringar, SBAB och Nordea – har en kalkylränta på 7 procent. Men Handelsbanken och Skandia sticker ut, de bankerna kräver att kunden ska klara en ränta på 7,5 procent.

Annons
Annons

När det gäller skulder i förhållande till inkomster, det som kallas skuldkvot, nöjer sig de flesta bolåneaktörer att följa de regler som tillkommit med det skärpta amorteringskravet, som infördes mars 2018. I korthet innebär dessa regler att hushåll som vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, måste amortera ytterligare en procentenhet ovanpå befintliga amorteringskrav.

Dock ställer några banker ytterligare krav, utöver det skärpta amorteringskravet, när det gäller skuldkvoten. Danske bank har satt ett eget skuldkvotstak på 5,5 gånger inkomst före skatt. Även SBAB har infört en sådan begränsning, skulden får inte vara större än 5,5 gånger bruttoinkomsten. Och Länsförsäkringars tak går vid 5 gånger bruttoinkomsten, vilket innebär att man bara kan låna 5 gånger av sin årsinkomst före skatt.

– Det innebär att en kund som har en årsinkomst före skatt på 300 000 kronor kan låna upp till 1,5 miljoner kronor - förutsatt att man klarar kalkylkraven, uppger Bengt Clemedston affärs- och produktchef inom bankverksamheten, Länsförsäkringar via ett mail till SvD.

Skälet till skuldkvotstaket är att skydda kunderna inte överbelånar sig.

Efter reklamen visas:
Mellan raderna BOLÅN- BANKERNAS GULDGRUVA

Men ingen av de fyra storbankerna har satt något eget skuldkvotstak utöver FI:s amorteringskrav.

– Den tidigare gränsen för skuldkvot 500 procent av total skuld slopades och definitionen ändrades till det nya skärpta amorteringskravet och i praktiken har det en liknande effekt, uppger Anette Ringius, på Swedbanks pressavdelning.

Bara Länsförsäkringar svarar jakande på frågan om man ställer krav på att den som vill köpa en ny bostad först ska ha sålt sin befintliga bostad. Dock med tillägget att det är möjligt att låna innan försäljning har skett, om kunden har goda reserver att hantera dubbla boendekostnader.

Även om övriga banker svarar att de inte ställer krav på att man ska sälja först innan man köper ny bostad så svarar flera banker att det ofta ändå blir så i praktiken, eftersom det finns ett krav på att kunden ska klara kostnaderna för dubbelt boende.

– Vi har inget sådant krav, men många ställer frågar kring det. Och känner man sig orolig är det bättre att ta reda på hur ens förutsättningar ser ut innan man köper nytt. Man vill inte ha en tråkig överraskning, säger Frank Hojem, pressansvarig på SEB.

På Skandia vill man ha ett påskrivet säljkontrakt innan det nya lånet betalas ut, om kunden bara klarar kostnaden för det nya lånet. Resten av de tillfrågade bankerna för ett liknande resonemang.

– Vi gör en individuell bedömning av varje kunds förmåga att bära kostnader för boende, uppger Anneli Adler affärsområdeschef inom retail i Danske Bank i Sverige.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons