Annons

”En oljefond i fel händer vore uselt för Sverige”

Foto: Pressbild, Gorm Kallestad/TT

En regering ska inte ha enorma summor som bränner i fickorna. Det finns starka argument emot John Hasslers förslag om en svensk oljefond. Det skriver Andreas Bergström, tankesmedjan Fores, i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: 15kstudios.comBild 1 av 1

REPLIK | FINANSPOLITIK

Den svenska offentliga skulden är på väg ner mot en så låg nivå att det kan bli svårt att handla med statspapper. Att staten fortsätter att gå med överskott och betala av på statsskulden håller inte i längden. Så långt är John Hassler (SvD Debatt 30/11) och jag överens, men därefter kunde vi inte skilja oss mer.

John Hassler argumenterar för att vi ska fortsätta med överskotten och dessutom ta upp stora lån för att bygga upp en motsvarighet till den norska oljefonden, och sedan använda avkastningen. I mina artiklar (bland annat SvD Näringsliv debatt 10/11) har jag i stället förordat att staten går med ett visst underskott, så att de offentliga skulderna och tillgångarna hålls stabila i förhållande till BNP. Det finns nämligen starka argument emot John Hasslers förslag.

Den norska oljefonden har fungerat väl eftersom den har förvaltats av ansvarsfulla regeringar under Solberg, Bondevik, Stoltenberg och så vidare. Utvecklingen i vårt eget land och i vår omvärld visar att en dystrare framtid är möjlig. Om 10–15 år kan Sverige ha en regering som leds av någon som är mer lik Orbán, Corbyn eller Trump. För en sådan regering skulle en fond med över 1 000 miljarder kronor förmodligen vara en oemotståndlig frestelse. Regelverk som ska hindra missbruk är lika lätta att avskaffa som att instifta. Detta är det avgörande skälet emot att bygga upp en fond.

Annons
Annons
Foto: 15kstudios.comBild 1 av 1

I bästa fall kommer fonden bara att användas till dåliga investeringar. Mer sannolikt är att pengarna kommer att användas för att berika allierade och konkurrera ut eller köpa upp företag som uppfattas som motståndare. I värsta fall används fonden för att ta kontroll över medier och på andra sätt urholka det demokratiska systemet och hetsa mot kapitalister, muslimer eller andra grupper som står på regeringens svarta lista. Därför ska en regering inte ha enorma summor som bränner i fickorna.

Det andra skälet är att staten inte är ett bolag som ska ta risker för att maximera sin avkastning. Staten är en sammanslutning som bygger på medborgarnas förtroende. Överskottsmålet kom till för att bygga upp landets finanser efter 1990-talskrisen. När det målet är nått ska staten inte ta ut mer skatt än vad som behövs.

Här blir det tydligt att jämförelsen med den norska oljefonden haltar. Den har inte kommit till för att ge avkastning, utan av nödvändighet – om inkomsterna från oljan fick flöda fritt i ekonomin skulle de göra det mesta annat olönsamt. Oljeinkomsterna varar inte för evigt, och med hjälp av fonden jämnar staten ut de tillfälliga inkomsterna över tiden. Sverige befinner sig inte i en motsvarande situation.

Ett syfte med John Hasslers förslag att vi ska ha en buffert för att kunna hantera övergången till ett fossilfritt samhälle. Det kan behövas stora satsningar på smarta elnät, fossilfri elproduktion, anläggningar för negativa utsläpp, klimatanpassningar med mera. Men den typen av investeringar sköts huvudsakligen privat, och i första hand bör det fortsätta så. I den utsträckning staten ska kliva in, så finns det redan en buffert. De offentliga tillgångarna är flera gånger större än skulderna. Vid framtida behov kan de säljas eller användas som säkerhet för ytterligare lån. Ur både ekonomiskt och politiskt perspektiv är frågan snarast om inte offentlig sektor har alltför stora tillgångar.

Sammantaget är John Hasslers idé orimligt riskabel. Justera i stället det finanspolitiska ramverket så att staten får gå med ett noga kontrollerat underskott som håller den offentliga skulden stabil som andel av BNP, och överväg om de offentliga tillgångarna bör krympa eller åtminstone begränsas till dagens nivå.

Foto: 15kstudios.com

Andreas Bergström
tillförordnad vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons