Annons
Gäst

Olle Wästberg: Sverige kan lära av New Yorks brottsbekämpning

Olle Wästberg
Olle Wästberg
Under strecket
Publicerad

1990 kulminerade brottsligheten i New York. 2 262 människor blev mördade, 3 126 kvinnor våldtagna, över 100 000 rån begicks. Några år senare genomfördes en ny polisstrategi och brottsligheten har sedan 1990 minskat med nära 80 procent.

2016 var antalet mord 330, våldtäkter 1 415 och rån 15 195. Antalet skjutningar är 88 procent färre. Gängkriminaliteten har minskat drastiskt. New York har 8,5 miljoner invånare och går alltså i storlek att jämföra med Sverige som helhet. Vad är det som skett i New York? Kan vi lära oss något?

I hela det glesa Sverige finns ca 20 000 poliser. I New York 38 000.

Ett första steg togs när Bill Bratton blev chef för tunnelbanepolisen 1990. Han har i sin bok ”Turnaround: How America’s top cop reversed the crime epidemic” (1998) skildrat detta. Polisen började att systematiskt gripa plankare. Dessa dömdes av jourdomstol till böter. Men man visiterade dem och det visade sig att var femte antingen var efterlyst eller hade narkotika på sig. Och var tionde var beväpnad. Detta var första steget till att minska antalet vapen i New York.

Annons
Annons

New York har lika strikta vapenlagar som Sverige, samtidigt som det går att resa någon timme och komma till en vapenbutik i en annan delstat. Men straffen för olaga vapeninnehav och beskjutning är långt hårdare och kontrollen fungerar bättre än den gör i Sverige i dag.

Bratton blev fyra år senare chef för hela New York-polisen och introducerade då CompStat – ett statistiksystem som fortfarande fungerar och där man vecka för vecka noterar antalet brott inom sju centrala kategorier. Statistiken är uppdelad på de 123 polisdistrikten och varje lokal polischef ställs till svars om brottsligheten ökar i distriktet. Dessutom kan invånarna prenumerera på statistiken i sitt bostadsområde, vilket leder till ett folkligt tryck på åtgärder om utvecklingen är dålig. De som främst har gynnats av den minskade brottsligheten är minoritetsgrupper och människor som bor i utsatta områden.

En svensk polis startar på 21 000 kr i månaden, en polis i New York på motsvarande 37 000 kr.

CompStat har kritiserats för att de lokala polischeferna skulle försöka undvika att rapportera brott. Så var det också inledningsvis. Men nu är revisionen god och den lokala polischefen har intresse av att inte granndistriktet bluffar.

Dessutom är ett resultat av politiken att färre sitter i fängelse i New York än någonsin. Färre brott innebär ju färre brottslingar. Omläggningen av politiken har inte bara sparat tiotusentals människoliv, utan också inneburit en stor social insats när färre blir brottslingar.

Det Bratton – med stöd av borgmästaren Rudy Giuliani – genomförde var The Broken Windows Theory, utvecklad av forskarna James Wilson och George Kelling. Den går ut på att om ett fönster krossas och ingen lagar det så krossas det snart ett till och hela området går ner sig. Man satte därför tryck på företag och civilsamhälle att se till att områdena där de fanns var rena, snygga och fungerade. Och polisen griper också folk för småbrott.

Annons
Annons

Men allra viktigast var inriktningen på att i första hand förhindra och förebygga brott. För det spelar antalet poliser en central roll. I hela det glesa Sverige finns ca 20 000 poliser. I New York 38 000.

Varje polis i New York måste – helt oavsett arbetsuppgift och tjänsteställning – ha uniform hemma och kan beordras att ta på sig uniformen och gå ut. New York hade ett totalt strömavbrott 2003. Inom någon timme var närmare 35 000 poliser ute på gatorna. Bara två butiksinbrott skedde. Tryggheten var nästan total. Hissarna i de stora hotellen på Times Square stod stilla. Därför lyfte man ut sängar på torget så gästerna kunde vila – något som skulle betraktats som livsfarligt tio år tidigare.

Polisen är lokalt förankrad i tämligen små distrikt. Det gör att poliserna ofta är igenkända och själva känner många i området. Det står i stark kontrast till den svenska centraliserande polisreformen.

Sedan omläggningen i början av 1990-talet har man också systematiskt försökt förändra sammansättningen av poliskåren så den bättre speglar den etniska sammansättningen i staden. New York har ju en större andel invandrare än Sverige.

Man har flexibla möjligheter att sätta in extra polis. Jag mötte två exempel: När jag var med en gång på CompStat – mötet varje vecka då alla lokala polischefer deltar – rapporterades om flera bråk i ett polisdistrikt i Brooklyn. Den lokala polischefen fick frågan om vad han skulle göra och svarade att han behövde mer resurser. Visst, sa New Yorks polischef, på måndag har du tio poliser till. Och den lokale polischefen visste att om det inte hjälpte så var det inte resurserna det var fel på utan ledarskapet och att han då satt löst till.

Annons
Annons

Ett annat exempel var när man rapporterade om en kraftigt ökad knarkförsäljning i några kvarter i The Bronx. Då sände polisledningen dit 20 elever från polisutbildningen som i uniform fick ställa sig i varje gathörn samtidigt som polisbilar cirkulerade. På några dagar hade man totalt stört ut langningen.

Februari 2017 blev den säkraste månaden i New York i modern tid.

Poliser i New York har betydligt bättre betalt än de svenska poliserna. En svensk polis startar på 21 000 kr i månaden, en polis i New York på motsvarande 37 000 kr. Efter några år och med övertidstillägg är lönen 67 500 kr. Också hälsovården och pensionsvillkoren är mycket förmånliga.
Det har varit åtskilliga svenska studiebesök till New Yorks polis. Men man har knappast tagit till sig lärdomarna. En förklaring är ekonomisk. En annan är oviljan att ställa chefer som inte lyckas till svars. Och dessutom att man inte velat prioritera småbrott som klotter, plankning och vardagsbrott som bilstölder och inbrott. Vilket i sin tur beror på för små resurser.

Den nuvarande, vänsterradikale, borgmästaren i New York Bill de Blasio avskaffade stop-and-frisk, det vill säga att poliser hade rätt att stoppa vem som helst och visitera. I praktiken var det svarta och latinos som oftast blev utsatta, något som var hårt kritiserat. Trots att detta slutat och trots att antalet mord förra året ökade i 25 av de hundra största amerikanska städerna, minskar brottsligheten fortfarande i New York. Polisarbetet och kulturen inom polisen fungerar. Februari 2017 blev den säkraste månaden i New York i modern tid.

OLLE WÄSTBERG är tidigare svensk generalkonsul i New York.

olle@wastberg.se

I en tidigare version av artikeln förekom felaktiga siffror för New Yorks brottsstatistik för 2016. Det förändrar dock inte huvudpoängen, att brottsligheten sedan 1990 har minskat med nära 80 procent.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons