Annons

Olsson: "Vi befinner oss i ett bottenläge"

Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare, beskriver krisen i Svenska Akademien som djup, men har hopp om framtiden.
Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare, beskriver krisen i Svenska Akademien som djup, men har hopp om framtiden. Foto: Erik Simander/TT

Svenska Akademien befinner sig just nu i ett "bottenläge", konstaterar tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson i en intervju med TT. I ett försök att lösa krisen lämnar man över den omstridda advokatrapporten om kulturprofilen till Ekobrottsmyndigheten.

Under strecket
TT
Publicerad

"Jag kommer att göra mitt yttersta för att få Akademien fulltalig igen", säger Anders Olsson.

Foto: Erik Simander/TT

"Jag kommer verkligen att anstränga mig för att ta kontakt med dem som har hoppat av. För i stridens hetta tar man ibland för snabba beslut", säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Foto: Erik Simander/TT

"Jag kommer att göra mitt yttersta för att få Akademien fulltalig igen", säger Anders Olsson.

Foto: Erik Simander/TT

"Jag kommer verkligen att anstränga mig för att ta kontakt med dem som har hoppat av. För i stridens hetta tar man ibland för snabba beslut", säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Foto: Erik Simander/TT
1/2

"Jag kommer att göra mitt yttersta för att få Akademien fulltalig igen", säger Anders Olsson.

Foto: Erik Simander/TT
2/2

"Jag kommer verkligen att anstränga mig för att ta kontakt med dem som har hoppat av. För i stridens hetta tar man ibland för snabba beslut", säger Anders Olsson, tillförordnad ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Foto: Erik Simander/TT

När Anders Olsson på fredagen tar emot i Börshuset i Stockholm är han samlad, men sliten efter den senaste tidens turbulens i Svenska Akademien. Han gör ingen hemlighet av att krisen i Akademien har varit nog så verklig med "stora problem och stridigheter".

– Vi befinner oss i ett bottenläge i Akademien, konstaterar han och fortsätter senare:

– Vi har en lång väg att gå för att återuppbygga förtroendet.

En av de stora stötestenarna under våren har varit den advokatutredning som beställdes av förra ständiga sekreteraren Sara Danius efter att uppgifterna om den så kallade kulturprofilen publicerades i Dagens Nyheter. Skulle uppgifterna i den offentliggöras – och information om eventuell brottslighet polisanmälas? Enligt uppgifter i medier motsatte sig en del ledamöter det senare.

Nu har Svenska Akademien gjort en omsvängning och lämnat över materialet till Ekobrottsmyndigheten.

– Det var ett svårt beslut. När vi gick in i advokatutredningen fick vi en garanti för att den skulle hållas hemlig, därför att det var så mycket material som stred mot våra sekretessregler. Det var ganska naturligt att vi var återhållsamma på den punkten, säger Anders Olsson.

Annons
Annons

– Men samtidigt har debatten blivit så intensiv och vi har inget att dölja i sak, så till slut blev det nödvändigt att lämnar över det här materialet till en rättsinstans.

TT: Betyder det att materialet blir offentligt?

– Det blir det inte, inte i första rundan i alla fall. Meningen är att materialet ska vara hemligt, men vi får se vad processen leder till. Det får Ekobrottsmyndigheten avgöra.

Advokatutredningen föranleddes framför allt av anklagelserna om sexuella trakasserier och övergrepp. I sitt pressmeddelande hävdar Svenska Akademien att "oacceptabelt beteende i form av oönskad intimitet har förekommit", men att det inte var allmänt känt i Akademien. Inget som kan "rubriceras som straffbara sexuella övergrepp" har heller varit känt "inom Akademiens krets".

TT: Vad skiljer "oönskad intimitet" från "straffbara sexuella övergrepp"?

– Vi har diskuterat det mycket, det finns nyanser här, glidningar i beteendet. Det är viktigt att göra skillnad mellan straffbart beteende, övergrepp i laglig mening och ett påfluget beteende, det som i advokatbyråns rapport kallas "plumpt beteende". Det kan man kanske avvisa på ett helt annat sätt?

TT: Men det här har ju pågått år efter år. Hur kan det inte ha varit allmänt känt?

– Det rör sig bara om några enstaka fall och jag har inte vetat något om detta. Det är många med mig som inte har känt till det här över huvud taget. Det hade varit önskvärt att det hade lyfts upp till diskussion så vi hade fått veta och hade kunnat göra något. Om vi hade vetat någonting så är det klart att vi hade avbrutit våra förbindelser med kulturprofilen, det är jag övertygad om.

Annons
Annons

Anders Olsson berör också det brev som skickades till Akademien 1996, där en kvinnlig konstnär berättade om de övergrepp hon hade blivit utsatt för av kulturprofilen lades åt sidan.

– Jag kan inte svara på varför det lades åt sidan, det skedde 1996. Men jag skrev i förrgår ett brev till henne där jag uttryckte mitt djupa beklagande och hela Akademiens beklagande över det som hänt. Det här brevet hade kunnat ha mycket stor betydelse för frågan om bidrag till kulturprofilens verksamhet. Så ska inte Akademien handskas med det här. Vi får inte täcka över det som hände.

TT: I utredningen framkommer det att det förekommit brott mot jävsreglerna. Borde ni inte ha förstått att det var olämpligt att den ledamot med nära kopplingar till kulturprofilen satt som delägare i hans bolag?

– Absolut, vi borde ha vetat detta, eller fått veta det. Här ligger ett stort ansvar på Svenska Akademien. Här menar jag att vi måste skärpa våra rutiner, vi måste kontrollera vilka som får bidrag.

För att styra upp rutinerna kring jäv och sekretess kommer Svenska Akademien att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med frågorna under våren. Man kommer också att ta hjälp av en jurist som man ska ha "löpande förbindelser med".

– Det gäller inte bara jäv utan också stadgefrågor.

I nuläget består Svenska Akademien av elva ledamöter, sedan Klas Östergren, Kjell Espmark, Peter Englund, Sara Danius och Katarina Frostenson har lämnat arbetet. Sedan tidigare är Kerstin Ekman och Lotta Lotass frånvarande.

TT: Betraktar du dem som redan har lämnat in en formell begäran om utträde som förlorade för Akademien?

– Jag hoppas att de inte är det och jag kommer verkligen att anstränga mig för att ta kontakt med dem som har hoppat av. För i stridens hetta tar man ibland för snabba beslut. Jag kommer att göra mitt yttersta för att få Akademien fulltaglig igen.

TT: Kommer Sara Danius att komma tillbaka?

– Det kan jag inte svara på nu. Jag hoppas det, säger Anders Olsson, som dock inte har haft kontakt med Danius "dessa dagar".

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons