Annons

”Om vi dör samtidigt – hur säkra testamentet?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Makarna har skrivit testamente och framtidsfullmakt – men är oroliga för att dö samtidigt. SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip ger paret ett par råd.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag är gift, och har två barn från ett tidigare äktenskap. Min nuvarande fru har inga egna barn. Vi har allt ordnat med inbördes testamente och framtidsfullmakt.

Men – antag att vi omkommer samtidigt. Hur säkerställer vi att testamentet verkställs enligt vad som står?

Borde man inte kunna deponera det någonstans för verkställande? Hos en advokatbyrå?

Caroline Elander Knip: När en person avlider ska det upprättas en bouppteckning. Vid bouppteckningen ska frågan om testamente tas upp och om det finns ett testamente ska en bestyrkt kopia också bifogas bouppteckningen då den ges in till Skatteverket för registrering.

Om ingen av arvingarna har kännedom om att den avlidne skulle ha upprättat ett testamente anges vanligtvis att den avlidne såvitt är känt inte har upprättat något testamente.

Frågan om förvaring av ett testamente diskuteras ofta. Tidigare rekommenderades att testamentet skulle förvaras i bankfacket med övriga värdehandlingar. Idag har saken förändrats då nästan ingen bank idag erbjuder bankfack till sina kunder. Det har istället blivit allt vanligare att personer har ett mindre kassaskåp i hemmet där värdehandlingar förvaras.

Annons
Annons

Ni bör låta någon ni litar på få veta var testamentet finns i original.

Vissa advokatbyråer åtar sig att förvara testamenten åt sina klienter men då som regel endast om de i testamentet utses till boutredningsman eller testamentsexekutor och därigenom får i uppdrag att förvalta dödsboet och fördela kvarlåtenskapen enligt testamentet. Det finns också några övriga aktörer som tillhandahåller en förvaringstjänst för testamenten.

Ett generellt råd vad gäller förvaring av testamenten är att testamentet i original ska förvaras på en så säker plats som möjligt och då framförallt vad gäller i förhållande till bland annat brand och inbrott då det är en värdehandling. Det kan också vara en god idé att informera era närmaste anhöriga om att det finns ett testamente.

Förslagsvis informeras den eller de som gynnas av testamentet för att inte riskera att någon som missgynnas av detsamma får tag på handlingen och förstör den. Ni bör också låta i vart fall någon eller några ni litar på få veta var testamentet finns i original och att de även erhåller eventuella koder och liknande som krävs för att kunna nå handlingen. Den dag ni går bort är det sedan upp till era arvingar att ta fram testamentet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons