Debatten om trängselskatten

Trängselskatterna i Stockholm och Göteborg har rört upp stor debatt. I Stockholm höjs den maximala dygnsavgiften nu från 105 till 135 kronor.

7 artiklar senast uppdaterad .

Debatten om trängselskattenFölj ämneFöljer ämne
Annons