Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har i mitten av juli 2019 krävt närmare 1 700 liv och världshälsoorganisationen, WHO, klassar utbrottet som ett internationellt nödläge.

Annons