Efter reklamen visas:
Framtidens tallrik ILL TOPPVIDEO.mp4

Framtidens tallrik

En serie om hur vi ska klara av att producera mat åt 10 miljarder människor år 2050 – utan att förstöra planeten.

Annons
Framtidens tallrik presenteras av Scan