När barn förs ur landet

Att barn förs till eller från Sverige olovligen är ett växande problem. Över 600 svenska barn har skiljts från en eller båda föräldrarna på det sättet de senaste fem åren.

3 artiklar senast uppdaterad .

När barn förs ur landetFölj ämneFöljer ämne
Annons