Riksbankens styrränta

Riksbanken har sedan 2015 sänkt reporäntan till under noll procent, det vill säga minusränta. Nu har den höjts till 0 procent.

Annons