Annons

Öppenhet är överlägset isolering

Gamla Havanna i Kuba.
Gamla Havanna i Kuba. Foto: Magnus Wennman/TT

Vårt parti har inget till övers för totalitära kommunistiska regimer, men vi har heller aldrig trott på isolering som metod, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Under strecket
Publicerad

Med anledning av Erik Jennisches gästinlägg ”Kuba kallas en-parti-demokrati av M, V, S, MP” har följande replik inkommit:

Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EU och Kuba ska inte ses som en belöning, utan är ett sätt att upprätthålla och öka trycket på den kubanska regeringen i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi menar att avtalet kan bli ett viktigt verktyg för demokratiutvecklingen på Kuba. Därför vore det olyckligt om Sverige fäller avtalet, så som Erik Jennische och Civil Rights Defenders förespråkar. Moderaterna tror på att öppenhet är överlägset isolering.

Kuba är sedan sextio år tillbaka en kommunistdiktatur där få förändringar avseende demokrati och mänskliga rättigheter skett i positiv riktning. Uppenbart är att sådant inte sker av sig självt, och därför vill vi ge avtalet en chans att fungera.

Avtalet innebär en möjlighet för EU att inta ett gemensamt och strukturerat förhållningssätt till Kubas demokratiska utveckling som snarare har gått bakåt än framåt. Genom detta breda avtal, som även gäller exempelvis handel, kan Sverige vara en aktiv part i dialogen om mänskliga rättigheter. Vi vill se mer riktade insatser för stöd till oppositionella och i förhållande till regimen oliktänkande för att ge dem bättre möjligheter att vara en del i förändringsarbetet på Kuba.

Annons
Annons

Om Sverige röstar nej till avtalet faller detsamma. Utan detta avtal finns inga formella förutsättningar för EU att vara drivande gentemot Kuba.

Samtidigt som vi är tillmötesgående och villiga att godkänna avtalet, är det av största vikt att Sverige är uppmärksamt och noga följer upp efterlevnaden av avtalet. De hållpunkter som anges i avtalet är alltför sparsamma för att fungera i praktiken– vi vill se fler hållpunkter. I det vidare arbetet med uppföljningen måste en tydlig åtgärdslista och tidsplan komma på plats. Vid alltför uppenbara avvikelser i dess efterlevnad ska EU förbehålla sig rätten att säga upp avtalet.

Vi anser att en avstämning och utvärdering av avtalet bör göras senast fem år från dess fulla ikraftträdande. Om väsentliga framsteg och förbättringar då inte har fullgjorts anser vi att den svenska regeringen ska initiera att avtalet sägs upp från EU:s sida. Utvärderingen ska lägga särskild vikt vid hur de mänskliga rättigheterna har hanterats samt hur civilsamhället och oppositionella har involverats i demokratiseringsprocessen.

Artikeln har en missvisande rubrik om att vi skulle kalla Kuba för en-parti-demokrati. Det står varken i propositionen eller betänkandet. Moderaterna har inget till övers för totalitära kommunistiska regimer, men vi har heller aldrig trott på isolering som metod.

HANS WALLMARK, utrikespolitisk talesperson Moderaterna

Hans Rothenberg, riksdagsledamot utrikesutskottet Moderaterna

Erik Jennische svarar: Hans Wallmark och Hans Rothenberg skriver att EU:s Kuba-avtal är ”ett sätt att upprätthålla och öka trycket” i fråga om demokrati och mänskliga rättigheter. Men en förutsättning för att den kubanska regeringen skulle underteckna avtalet var just att EU slutade trycka på för demokrati. Ingenstans står det nu att EU strävar efter demokratisering på Kuba. Däremot beskriver EU i sin rapport om demokrati och mänskliga rättigheter i världen för 2016 Kuba som en "en-parti-demokrati”.

Vidare skriver Wallmark och Rothenberg att uppföljningen av avtalet behöver en åtgärdslista med tidsplan, och att om förbättringar inte skett inom fem år ska Sverige arbeta för att avtalet sägs upp. Men en part i ett avtal kan inte komma i efterhand och bilägga en åtgärdslista. Och att en moderat statsminister skulle åka till Bryssel om fem år och kräva att EU säger upp ett avtal som motparten inte brutit mot förefaller osannolikt.

Men om Moderaterna nu vill visa på trovärdigheten i detta löfte, kan partiet börja med att bygga en riksdagsmajoritet för att modifiera den avsiktsförklaring om politiskt samarbete och bistånd som Sverige tecknade med Kuba den 18 december 2015. Den förnyas automatiskt vartannat år såvida parterna inte säger något annat, alltså om en månad. Det vore onekligen ett viktigt bidrag till demokratin på Kuba om Sverige meddelade att avsiktsförklaringen bryts såvida den kubanska regeringen inte vidtar ett antal åtgärder för att inleda demokratiseringen av landet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons