Annons

Mikael Parkvall:Ordet ”hen” gör oss inte mer toleranta

En amerikansk studie om ordet ”hen” påstår sig visa att svenskar som använder termen blir mer toleranta av det. Så är det naturligtvis inte.

Under strecket
Publicerad

Uppslagsordet ”hen” i Svenska Akademiens ordlista.

Foto: Staffan Löwstedt Bild 1 av 1

Uppslagsordet ”hen” i Svenska Akademiens ordlista.

Foto: Staffan Löwstedt Bild 1 av 1
Uppslagsordet ”hen” i Svenska Akademiens ordlista.
Uppslagsordet ”hen” i Svenska Akademiens ordlista. Foto: Staffan Löwstedt

Jag har tidigare skrivit om hur många bara inte vill släppa tanken på att språket styr vårt tänkande, trots det extremt skrala bevisläget. Måhända kan det uppfattas som tjatigt, men så länge dumheter tillåts upprepas måste bekämpandet av dem få göra detsamma. En ny amerikansk studie har nämligen rapporterats i flera svenska medier på sistone, och den hävdar sig kunna bevisa saken. Som vanligt handlar det om att användandet av pronomenet hen gör världen mer jämställd.

I själva verket innehåller studien brister som gör att man bara kan förundras över hur den kunde tas in i den ansedda tidskriften PNAS.

Författarna har låtit försökspersoner beskriva en bild av en könlös streckgubbe, och efter att man räknat vilka pronomen de valde i sin skildring undersöktes deras attityder med avseende på feminism och HBTQ-tolerans. Och då visar det sig att de personer som själva föredrar hen också framstår som mer progressiva och toleranta.

Annons
Annons

Man påpekar att ordet inte längre framstår som udda, eftersom ”Sverige” har infört det och ”de flesta” svenskar numera använder det. Jag är inte övertygad om att ”de flesta ”svenskar använder hen, men hur det än är med den saken är det uppenbart att ordet för åtminstone en del fortfarande är kontroversiellt, och det skulle vara förvånande om det inte bland icke-användarna fanns en överrepresentation av folk med konservativa värderingar.

En fullt rimlig slutsats är att personer som använder sig av hen gör det därför att de är feminister, och inte att de blir feminister på grund av sitt språkbruk.

Nu är ju det precis vad artikeln hävdar, så vad är problemet? Jo, att ”correlation is not causation”. Även om det finns ett orsakssamband mellan två observationer behöver det inte vara A som orsakar B, utan det kan lika gärna vara B som orsakar A – eller för den delen att båda är beroende av en tredje faktor C.

Författarna säger uttryckligen inte bara att språkbruk och synen på könsroller samvarierar (det vore knappast någon kioskvältare), utan att det är språket som ger upphov till omvärldssynen. Och det finns det inget i deras studie som pekar på. En fullt rimlig slutsats är att personer som använder sig av hen gör det därför att de är feminister, och inte att de blir feminister på grund av sitt språkbruk.

Folk som ses i Iron Maiden-tröjor är förmodligen hårdrockare i större utsträckning än andra, men få skulle anta att de utvecklar en preferens för aggressivt riffande för att de bytt garderob. Men samma logik kan tydligen inte utsträckas till språk – många är så sugna på att identifiera någon sorts magiska faktorer i språket att de gladeligen kastar all sans överbord.

Folk får väl tycka vad de vill, men de ska ge tusan i att tafsa på vetenskapligheten för ideologiska syften.

Personligen tycker jag att försvagandet av traditionella könsroller är ett stort civilisatoriskt framsteg (och att det på intet vis bara är en kvinnofråga, utan gynnar alla människor). Dessutom använder jag gärna hen (för att det är praktiskt). Vad är då problemet?

Jo, att man när kartan och terrängen inte stämmer överens ger kartan företräde. Accepterandet av sund vetenskaplig praxis borde inte ha att göra med huruvida man innerst inne är ”kulturmarxist” eller ”kränkt vit man”. Folk får väl tycka vad de vill, men de ska ge tusan i att tafsa på vetenskapligheten för ideologiska syften.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons