Annons

”Orimlig export till Norge – bonusbilarna ska stanna”

Flera granskningar har visat att nästan nya klimatsmarta bilar, som fått den tidigare supermiljöbilspremien eller den nya bonusen, försvinner ur landet. Regeringen bör därför snabbt genomföra ett antal åtgärder, skriver Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, och Sten Forsberg, Volkswagen Sverige.

Under strecket
Publicerad

Bilar på laddning i centrala Stockholm.

Foto: Lars Pehrson

Svante Axelsson och Sten Forsberg.

Foto: Pressbilder

Bilar på laddning i centrala Stockholm.

Foto: Lars Pehrson
Bilar på laddning i centrala Stockholm.
Bilar på laddning i centrala Stockholm. Foto: Lars Pehrson

DEBATT | BONUS-MALUS

Om Sverige ska uppnå sina klimatmål behöver transportsektorn minska sina utsläpp med 70 procent till 2030. Dit är det nu bara elva år och vi behöver öka takten i omställningen för att nå målet.

Förra året var fortfarande över 90 procent av alla sålda bilar konventionella bensin- eller dieselbilar. Dessa kommer ha en livslängd bortom år 2030 vilket innebär att Sverige snabbt behöver öka andelen eldrivna fordon för att få ihop klimatekvationen.

Ett nytt skattesystem – bonus-malus – infördes 2018. Systemet ger bonus vid köptillfället för elbilar, laddhybrider och gasbilar medan bilar som har en hög bränsleförbrukning får en extra hög fordonsskatt de första tre åren. Bonus-malus har förutsättning att bli ett långsiktigt, stabilt incitamentsystem som bidrar till fler fossilfria bilar. Nybilsförsäljningen av laddbara bilar redan påverkats positivt, men för att systemet ska fungera effektivt behöver det kompletteras.

Annons
Annons

Flera granskningar i media har visat att nästan nya klimatsmarta bilar, som fått den tidigare supermiljöbilspremien eller den nya bonusen, försvinner ur landet. Problemet gäller inte bara elbilar utan även gasbilar som exporterats till andra länder så fort leasingperioden är slut.

Att nästan nya elbilar och gasbilar går på export är delvis en effekt av den svaga svenska kronan som gör svenska begagnade bilar billiga för utländska köpare – men beror också på att bonus-malus inte ger incitament för ägande av bonusbilarna eller stimulerar de svenska begagnatköparna att välja dem.

Varje månad lämnar hundratals gasbilar och laddbara bilar landet, en stor del exporteras till Norge. Exporten av begagnade elbilar visar också tecken på att växa efter hand som försäljningen av nya elbilar ökar. Svenska skattebetalare finansierar därmed, via statliga subventioner, försäljningen av nya klimatbonusbilar som sedan aldrig når svenska begagnatköpare – det vill säga privatpersoner som köper bil. Dessa får därmed svårt att ställa om till fossilfri mobilitet. Denna effekt samt misshushållningen med statliga medel riskerar leda till minskad legitimitet för bonus-malus-systemet.

För att omställningen av fordonsflottan ska bli effektiv behöver därför bonus-malus kompletteras med incitament som gör det mer attraktivt att äga en bonusbil. Regeringen bör därför snabbt genomföra ett antal åtgärder.

  • Underlätta för konsumenterna att ladda sina bilar hemma. Att byta bil är en stor utgift för ett hushåll och att då dessutom ta steget att investera i en laddbox gör kalkylen dyrare. Vi vet från undersökningar att de flesta elbilsförare laddar hemma, vilket gör det olyckligt att budgeten som riksdagen röstade igenom i höstas har slopat ladda hemma-stödet. Ett nytt stöd som hjälper småhusägare, bostadsrättsföreningar och hyreshusbolag att ordna bra laddinfrastruktur vid bilarnas hemmabas – människors bostäder – behövs.
  • Möjliggör utbyggd laddinfrastruktur längs vägarna. Tidigare fanns lagkrav på förnybara drivmedel vid bensinstationerna. Nu behövs en strategi som garanterar att det finns laddningsstolpar i hela Sverige. Att förstärka elnätet och bygga laddinfrastruktur är en mycket lönsam investering för samhället eftersom en ökad andel elbilar leder till minskade kostnader för importerade drivmedel.
  • Differentiera parkeringsavgifterna. Begagnatköparna vill göra ett bra miljöval, men för dem spelar kanske priset en än större roll än för nybilsköparen. Åtgärder som ger förmånligare parkering skulle öka intresset för nya och begagnade bonusbilar väsentligt. För att styra med parkeringsavgifter krävs ett regeringsbeslut som ger kommunerna rätten att sätta parkeringsavgifter efter bilarnas miljöegenskaper.
  • Differentiera trängselskatten i Stockholm och Göteborg så att bonusbilarna får en något lägre skatt under en övergångsperiod.
  • Inför miljözoner där så är lämpligt och förändra miljözonsreglerna så att även laddhybrider som kör på el får köra i den inre zonen i städerna.
  • Förläng malusdelen för de bränsletörstiga bilarna i bonus-malus-systemet från tre till fem år så att de inte blir så attraktiva att köpa redan efter tre år. I dagens system är dessa bilar billigare att äga än de var innan bonus-malus infördes.
Annons
Annons

Svante Axelsson och Sten Forsberg.

Foto: Pressbilder

Förutom dessa åtgärder för att göra det mer attraktivt att äga en bonus bil är det också viktigt att staten är ett föredöme och ställer om den offentliga upphandlingen. Miljöbilsdefinitionen, som ligger till grund för upphandlingen och även används som norm för många företag, bör därför skärpas så att den motsvarar definitionen av en klimatbonusbil.

Sveriges klimatmål om att trafiksektorn ska minska med 70 procent till 2030 är en tuff utmaning. För att det ska finnas tillräckligt med biobränsle till bränslebytet för äldre bilar och tung trafik bör nybilsförsäljningen snabbt ställa om till de nya miljöbilarna; elbilar, laddhybrider och gasbilar, men det räcker inte. De nya bilarna måste också stanna i Sverige om pusslet ska gå ihop.

Svante Axelsson
nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
Sten Forsberg
chef Volkswagen Sverige

Svante Axelsson och Sten Forsberg.
Svante Axelsson och Sten Forsberg. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons