Annons

”Orimligt att vara skyldig att jobba i hela landet”

När statliga myndigheter flyttar anser staten att de anställda ska följa med eller säga upp sig. Att som myndighetsanställd vara arbetsskyldig i hela landet är orimligt. Det skriver Lena Emanuelsson, akademikerförbundet Jusek, inför en kommande dom i Arbetsdomstolen.

Under strecket
Publicerad

När civilminister Ardalan Shekarabi presenterade den senaste omlokaliseringsvågen slog han fast att varken ”...människor eller landsändar ska känna sig övergivna av staten”. Vi hoppas att konsekvensen inte heller blir den motsatta; att staten överges av sina anställda, skriver Lena Emanuelsson.

Foto: Fanni Olin Dahl/TT, Olof Holdar Bild 1 av 2

Lena Emanuelsson

Foto: pressbild Bild 2 av 2

När civilminister Ardalan Shekarabi presenterade den senaste omlokaliseringsvågen slog han fast att varken ”...människor eller landsändar ska känna sig övergivna av staten”. Vi hoppas att konsekvensen inte heller blir den motsatta; att staten överges av sina anställda, skriver Lena Emanuelsson.

Foto: Fanni Olin Dahl/TT, Olof Holdar Bild 1 av 1
När civilminister Ardalan Shekarabi presenterade den senaste omlokaliseringsvågen slog han fast att varken ”...människor eller landsändar ska känna sig övergivna av staten”. Vi hoppas att konsekvensen inte heller blir den motsatta; att staten överges av sina anställda, skriver Lena Emanuelsson.
När civilminister Ardalan Shekarabi presenterade den senaste omlokaliseringsvågen slog han fast att varken ”...människor eller landsändar ska känna sig övergivna av staten”. Vi hoppas att konsekvensen inte heller blir den motsatta; att staten överges av sina anställda, skriver Lena Emanuelsson. Foto: Fanni Olin Dahl/TT, Olof Holdar

DEBATT | FLYTT AV MYNDIGHETER

Den 15 november avgörs en principiellt viktig dom i Arbetsdomstolen. Jusek har, tillsammans med fackförbundet ST, stämt staten för att få klarlagt om myndighetsanställda är arbetsskyldiga i hela landet. Det aktuella målet handlar om Fastighetsmäklarinspektionen som flyttar till Karlstad den 1 december.

Vi vill ha prövat om man som myndighetsanställd är skyldig att följa med när myndigheten flyttar eller om arbetsskyldigheten är begränsad. Vi menar att den enda rimliga tolkningen är att arbetsskyldigheten gäller den ort där myndigheten var placerad när anställningen påbörjades och dess närområde.

Konsekvenserna av domstolens beslut kommer att bli betydande. Om myndighetsanställda anses vara arbetsskyldiga i hela landet tvingas de själva säga upp sig om de väljer att inte följa med när myndigheten flyttar. Det innebär försämrad tillgång till de trygghetssystem som finns. Den som säger upp sig själv har till exempel inte självklart rätt till a-kassa i väntan på ett nytt jobb.

Annons
Annons

Om arbetsskyldigheten däremot är begränsad betyder det att myndigheter som flyttar kommer att få säga upp anställda som inte vill följa med flyttlasset med hänvisning till arbetsbrist. Det innebär en betydligt tryggare övergång till ett nytt jobb för den enskilde. På detta sätt hanteras situationer där företag lägger ner sin verksamhet på en ort och flyttar den till en annan.

Akademikerförbundet Jusek representerar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. En stor del av våra medlemmar arbetar inom offentlig sektor, många på statliga myndigheter. En statlig anställning uppfattas av många som trygg. Det ser vi också bland våra medlemmar. Statligt anställda akademiker har till exempel varit mer nöjda än andra akademiker när det gäller sin anställningstrygghet. Men en rapport som Jusek presenterade i våras visar att välbefinnandet i arbetet bland statligt anställda akademiker har minskat sedan 1980-talet. Ska den statliga sektorn vara fortsatt attraktiv för våra medlemsgrupper behöver arbetsgivarna kunna erbjuda rimliga villkor även i tider av omlokalisering. Skriftliga anställningsavtal med tydligt angiven placeringsort skulle vara en bra början.

Domen i Arbetsdomstolen blir avgörande för synen på våra statliga myndigheters attraktivitet som arbetsgivare. För tillfället finns, enligt Arbetsgivarverkets hemsida, 1 683 statliga jobb att söka. Kan den som söker ett av dessa jobb vara säker på att den arbetsort som anges i jobbannonsen faktiskt är densamma om ett halvår, ett år, eller tre år?

Annons
Annons

Regeringen har genom civilminister Ardalan Shekarabi meddelat att spridningen av statliga myndigheter är en prioriterad fråga under mandatperioden. I slutet av sommaren kom beskedet att sju myndigheter skulle omlokaliseras. Fler är att vänta, enligt civilministern.

Ambitionen att staten ska finnas i hela landet är lovvärd. Visst behöver vi se till att hela Sverige lever och visst finns det starka skäl för att placera myndigheter på andra orter än i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi menar att det finns all anledning att placera nya myndigheter utanför storstäderna. Men i ivern att hålla hela landet levande verkar regeringen blunda för de negativa konsekvenserna av omlokaliseringarna.

Tidigare omlokaliseringar har visat sig bli dyra och få allvarliga konsekvenser för myndigheternas verksamhet. En stor del av de anställda väljer att sluta, många långt innan myndigheten flyttar. Ett fullt förståeligt beslut mot bakgrund av att många har nätverk, bostad och familj på den ort där man påbörjade sin anställning. Att tvingas sälja sitt boende och rycka upp barn och partner från skola och arbete är för många en alltför stor omställning.

Kompetenstappet får stora konsekvenser för verksamheten.  När de erfarna medarbetarna redan lämnat verksamheten och inte har möjlighet att introducera de nyrekryterade förlorar myndigheten sitt organisatoriska minne

I stället för att flytta väl fungerande och etablerade myndigheter från en ort till en annan önskar vi att regeringen fokuserare på att placera nya myndigheter i andra delar av landet än storstäderna. Men när det gäller nya myndigheter verkar det inte vara lika brådskande att låta hela Sverige leva. Regeringens senaste myndighet, Delegationen mot segregation, placeras märkligt nog i Stockholm.

Annons
Annons

Lena Emanuelsson

Foto: pressbild Bild 1 av 1

I de fall regeringen ändå gör bedömningen att en befintlig myndighet bör flytta, vill vi att det görs med en lång övergångsperiod. Den erfarna personalen måste erbjudas ersättning för resor, dubbelt boende och möjligheten att arbeta under restid – inte bara ges beskedet att ”Du är skyldig att följa med”. Bara då kan en omlokalisering ske utan att myndighetens verksamhet skadas och med respekt för de erfarna medarbetarna och deras vilja att bidra till en välfungerande statlig verksamhet.

När civilministern presenterade den senaste omlokaliseringsvågen slog han fast att varken ”...människor eller landsändar ska känna sig övergivna av staten”. Vi hoppas att konsekvensen av den stora omlokaliseringsivern inte heller blir den motsatta; att staten överges av sina anställda. Risken är uppenbar att många akademiker i framtiden väljer andra arbetsgivare än statliga myndigheter. Vem vill att en ny arbetsdag ska vara synonymt med en ny arbetsort? Vi behöver alla trygghet och långsiktighet för att kunna göra vårt jobb på bästa sätt. Det gäller både myndigheter som helhet och människorna som arbetar inom dem.

Lena Emanuelsson

förhandlingschef för offentlig sektor på Jusek

Följ debatten och kommentera artikeln på Facebook: www.facebook.com/svdopinion/

Lena Emanuelsson
Lena Emanuelsson Foto: pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons