Annons

Oro för Ryssland bakom ny gasledning

Polen vill slippa beroendet av rysk gas och dra en ny ledning för norsk naturgas genom ett miljökänsligt område söder om Skåne. Det innebär också att smutsigt kol byts ut mot ett annat fossilt bränsle. Enligt företaget bakom projektet blir det ändå bättre för miljön.

Under strecket
Publicerad

Så här kan det komma att se ut när gasledningen placeras ut. Bilden är från en datorskapad video.

Foto: Gaz-System Bild 1 av 3

Tomasz Stepien, koncernchef för polska Gaz-System.

Foto: Gaz-System Bild 2 av 3
Foto: Thomas Molén Bild 3 av 3

Så här kan det komma att se ut när gasledningen placeras ut. Bilden är från en datorskapad video.

Foto: Gaz-System Bild 1 av 1
Så här kan det komma att se ut när gasledningen placeras ut. Bilden är från en datorskapad video.
Så här kan det komma att se ut när gasledningen placeras ut. Bilden är från en datorskapad video. Foto: Gaz-System

2022 måste den nya gasledningen vara klar. Då löper Polens kontrakt om rysk gas ut. Och polackerna vill inte fortsätta vara beroende av Ryssland.

Det gör Tomasz Stepien, koncernchef för det polska statliga gasnätsföretaget Gaz-system, klart när han är på besök i Stockholm.

För Ryssland står i dag för 70 procent av den gas Polen använder. Det är ett beroende som polackerna inte är nöjda med, bland annat av ekonomiska skäl. För med en så dominerande leverantör blir det svårt att förhandla fram ett lägre pris.

Men det finns andra faktorer också.

– Vi är i ett väldigt obehagligt läge. Det blir ingen stabilitet och vi har haft flera gaskriser som drabbat den polska ekonomin. Nu vill vi helt ersätta den ryska gasen, säger Tomasz Stepien.

Annons
Annons

Tomasz Stepien, koncernchef för polska Gaz-System.

Foto: Gaz-System Bild 1 av 1

Det vill polackerna göra genom att tillsammans med Danmark bygga en ny gasledning som knyter ihop de norska gasfälten med Polen. Ledningen kommer delvis att gå inom svensk ekonomisk zon och det är skälet till att Tomasz Stepien nu är i Stockholm för att träffa svenska myndigheter inför att man lämnar in sin ansökan om att få dra ledningen.

– Det här projektet är viktigt för Sverige eftersom det ökar säkerheten i hela Östersjöregionen, säger Tomasz Stepien och pratar om hur Polen även kopplar ihop de baltiska länderna och Ukraina med nya gasnät som inte kommer från Ryssland.

Omkring 15 miljarder kronor räknar Polen och Danmark med att lägga ut på att bygga den nya gasledningen. Genom det hoppas de även kunna ersätta en del av Polens omfattande koleldning med gas.

Tomasz Stepien, koncernchef för polska Gaz-System.
Tomasz Stepien, koncernchef för polska Gaz-System. Foto: Gaz-System

Det kan låta märkligt för då handlar det ju om att ersätta ett fossilt bränsle med ett annat fossilt bränsle som också det driver på växthuseffekten.

– Det är helt rätt att vi nu på ett sätt bygger in oss i fossilt bränsle. Men vårt problem är att vi får så mycket energi från kol som ger stora utsläpp och förstör luften. Med gas kan vi snabbt ställa om och slippa en massa föroreningar i städerna, säger Tomasz Stepien.

Han beskriver användningen av naturgas som en övergångsteknik till mer miljövänliga energiformer. Även om den övergången sannolikt pågår i rätt många år.

Annons
Annons
Foto: Thomas Molén Bild 1 av 1

Projektet påverkar Sverige på flera sätt. Gaz-system hävdar till exempel att om Polen minskar sin användning av kol förbättrar det även luften i Sverige.

Men den mest konkreta påverkan ser ut att bli i södra Östersjön .

Enligt Världsnaturfonden finns det enbart omkring 500 tumlare i Östersjön och de betraktas som akut hotade.

Det har också kommit varningar om att rörarbetet kan påverka fisket. Andra varnar för att kemiska stridsmedel kan ha dumpats i området där rören ska dras.

– Vi har lösningar för alla miljöutmaningar som kan dyka upp. Det gäller även för tumlarna, säger Tomasz Stepien.

Framför allt hoppas han nu att den svenska regeringen snabbt ska ge tillstånd till rördragningen i Östersjön söder om Skåne.

Ett tillstånd kommer det säkert att bli. För enligt havsrättskonventionen och kontinentalsockellagen kan den svenska regeringen knappast stoppa bygget. Däremot kan man ställa krav på hur det genomförs.

Ur polsk synvinkel är det viktiga att tillståndet inte dröjer. För om bygget försenas kan Polen inte gå över till norsk naturgas när kontraktet om rysk gas löper ut. Och att återigen bli beroende av Ryssland är uppenbart något som Gaz-system vill undvika.

– Om Sverige vill hjälpa andra med att förbättra klimatet då bör man också ge klartecken till vår pipeline, säger Tomasz Stepien.

Bygget av gasledningen ska enligt planerna inledas våren 2020. Hösten 2022 ska man börja överföra gas. Ett beslut om tillstånd från svenska regeringen kommer troligen tidigast hösten 2019.

Foto: Thomas Molén
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons