Annons

”Oroande många tror att staten fixar pensionen”

Svenskarna riskerar att vaggas in i en falsk trygghet om att den allmänna pensionen kommer att räcka till, skriver Maria Landeborn, Danske Bank.

Under strecket
Publicerad

Maria Landeborn, sparekonom.

Foto: Allis Nettréus Bild 1 av 1

Maria Landeborn, sparekonom.

Foto: Allis Nettréus Bild 1 av 1
Maria Landeborn, sparekonom.
Maria Landeborn, sparekonom. Foto: Allis Nettréus

DEBATT | PENSION

Återigen är det svenska pensionssystemet och dess oförmåga att säkra den åldrande befolkningens ekonomi i strålkastarljuset. Fokus ligger dock för ensidigt på de reformer som görs av det statliga pensionssystemet. Människor riskerar därmed att vaggas in i en falsk trygghet om att den allmänna pensionen kommer att räcka till. Det är en farlig signal att sända.

Historiskt har svenska folket kunnat lita på att den statliga pensionsutbetalningen kommer att vara tillräcklig att leva på den dagen man går i pension. I alla fall för dem som har jobbat heltid under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Så har samhällskontraktet sett ut mellan befolkningen och staten. Men det faktum att vi blir allt äldre, och att allt färre ska försörja allt fler, är en ohållbar ekvation.

Annons
Annons

Den svenska pensionsdebatten kretsar ofta kring vilka politiska reformer staten behöver genomföra för att säkra de framtida pensionärernas välstånd. Höjd pensionsålder, PPM, och/eller höjda premier är exempel på detta.

När man om och om igen pekar på att staten har ansvaret för den enskilda personens ekonomi missar man målet. Debatten som olika experter för i media kan ge sken av att man själv inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att få en bra pension, utan att problematiken enkelt kan lösas med statliga pensionsreformer. Det stämmer inte. Flera undersökningar har dessutom gett oroande resultat. En ny enkät genomförd av Swedbank visar att bara en av fem planerar att jobba så länge som Pensionsmyndigheten föreslår. En annan undersökning som Danske Bank gjort visar att en tredjedel av svenskarna anser att staten ansvarar för pensionen. Det är oroande. Fler behöver komma till insikt om att det privata pensionssparandet kommer bli avgörande för hur den egna ekonomin kommer se ut när det är dags för pension.

Även uträkningar från Danica Pension, Danske Banks pensionsbolag, ger skrämmande resultat. De visar att en 40-åring som i dag står utan ett privat pensionssparande, och som har en bruttoinkomst på 30 000 kronor före skatt och omfattas av kollektivavtal, får nöja sig med cirka 53 procent av sin lön i livsvarig pensionsutbetalning med dagens regler. Det motsvarar 15 800 kronor före skatt. Detta innebär att många människor kommer att tvingas sänka sin levnadsstandard kraftigt den dag de slutar jobba.

Annons
Annons

Slutsatsen av Danicas uträkning och undersökningarna är att den statliga ersättningen inte ska ses som något annat än ett grundskydd. Därutöver måste var och en själv ta ekonomiskt ansvar för sin pension, och genom ett eget sparande säkra sin framtida ekonomi och levnadsstandard.

Vi behöver öka medvetenheten om att det inte finns några genvägar till en trygg pension. Om svenska folket invaggas i en tro att de förändringar som föreslås kommer att räcka, så är det en farlig utveckling som riskerar att få allvarliga ekonomiska konsekvenser för många människor.

I stället för att bara fokusera på att lappa och laga ett pensionssystem som ändå inte kommer att räcka till, så måste man tänka i flera banor. En viktig pusselbit är att skapa ökat incitament för privat pensionssparande – något man tvärtom minskat de senaste åren genom slopad avdragsrätt och höjd skatt på sparande. Det kan handla om att introducera ett avdragsgillt pensionssparande, eller att införa ett särskilt villkor för pensionssparande på investeringssparkonto (ISK) som har en mer attraktiv skattesats.

Att öka medvetenheten om hur ekonomin som pensionär kommer att se ut för den som inte sparar är ett första steg, men det räcker inte med att skrämma människor. Vi måste också stärka incitamenten och göra långsiktigt sparande mer lockande och gynnsamt. Som det ser ut i dag kan bara den som tror att den kan leva på hälften av sin slutlön luta sig tillbaka.

Maria Landeborn
sparekonom Danske Bank

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons