Annons

Orolig pappa: ”Kan hon flytta med barnen så här?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Barnens mamma vill flytta till Göteborg – med barnen. Har hon rätt till det undrar en orolig pappa? SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut vad som gäller vid gemensam vårdnad.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag är pappa till två barn som idag är 6 och 4 år gamla. Jag separerade från barnens mamma för två år sedan och de har sedan dess bott varannan vecka hos oss och vi har fortfarande gemensam vårdnad. Vi har varit bosatta i samma område utanför Stockholm och det har fram tills nu gått relativt bra. Nu har hon inlett ett nytt förhållande med en man från Göteborg och vill flytta ner till honom tillsammans med barnen. Hon menar på att jag kan träffa barnen varannan helg och på lov och så men jag tycker inte det känns bra att jag ska behöva anpassa mig när hon plötsligt vill flytta.

Kan hon göra så här? Om hon flyttar, vem ska betala för resorna nu när barnen är för små för att resa själva?

/Orolig

Caroline Elander Knip: Så länge som ni har gemensam vårdnad ska ni gemensamt fatta de beslut som rör barnen och det innefattar även frågan om var de ska bo. Barnens mamma har därför inte rätt att flytta med barnen till Göteborg utan ditt godkännande. Du har dock inte möjlighet att bestämma var barnens mamma ska bo och kan inte hindra henne att flytta till Göteborg om hon vill det.

Annons
Annons

För det fall ni inte kan enas om var barnen ska bo och frågan om barnens boende skulle prövas av domstol har generellt sett den förälder som bor kvar i barnets invanda miljö en fördel då domstolen gärna ser att barnen ska kunna gå kvar på sin skola, behålla sina vänner och så vidare. Observera att domstolen kommer att göra en helhetsbedömning och fatta beslut utefter vad som är det bästa för barnen och då spelar många olika aspekter in.

En huvudregel är att det oftast anses vara till barnens bästa att ha en nära och god kontakt med båda sina föräldrar utefter vad som är praktiskt möjligt.

Om barnens mamma väljer att flytta kommer det rent praktiskt att bli svårt för barnen att bo varannan vecka med hänsyn till avståndet, skolplikt och liknande. De kommer då behöva ha sitt stadigvarande boende hos en av er. Den föräldern som barnen inte har sitt stadigvarande boende hos har barnen rätt till umgänge med. Utgångspunkten är att det är umgängesföräldern som ska stå för resekostnaderna om ni inte kommer överens om annat.

Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och familjebehandling som kan hjälpa er att komma överens i frågor som rör barnen. Det kan vara samtal mellan dig och barnens mamma men även tillsammans med barnen. Om det inte går att komma överens kan du inleda en process i domstol eller avvakta att barnens mor eventuellt vänder sig till domstol.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons