Annons

Hotet om börskrasch – på 3 minuter

Foto: Richard Drew/AP

Den svenska och amerikanska börsen sätter nya rekord. Nu oroar sig många för en krasch. SvD förklarar bakgrunden och hur ett börsfall kan tänkas påverka dig.

Under strecket
Publicerad

Varför oroar sig många för en börskrasch?

När börsen når nya rekordnivåer uppstår en naturlig rädsla för hur länge uppgången kan pågå. Samtidigt håller tillväxten i världsekonomin på att mattas av efter många år av högkonjunktur. USA:s ekonomi har nu vuxit i över tio år. Det är den längsta uppgången någonsin.

Oron för hur länge boomen kan pågå råkar sammanfalla med ovaligt många orosmoln i världsekonomin (till exempel handelskrig och brexit) som kan få ekonomin, företagens vinster och därmed börsen att falla.

Ekonomi handlar mycket om psykologi. Om tillräckligt många är osäkra kan oron bli en självuppfyllande profetia som får företag och hushåll att hålla hårdare i plånboken.

Har vi ekonomiska muskler att hantera en kris?

Många ekonomer är oroliga för att så inte är fallet.

Sedan den globala finanskrisen 2008 har statskulden i många länder skjutit i höjden. Samtidigt har centralbankerna sänkt räntan till rekordlåga nivåer. Kombinationen gör att politiker och centralbanker inte har samma möjlighet att stötta ekonomin genom att låna mer pengar eller sänka räntan för att uppmuntra till konsumtion och investeringar vid en kris.

Annons
Annons

Optimisterna hävdar att verktygslådan inte är lika tom som många befarar. Centralbanker skulle till exempel kunna trycka nya pengar och ge gratis till hushåll som kan spendera dem och på så sätt få igång ekonomin. Men det är helt okänd terräng och skulle kunna spä på redan stor osäkerhet.

Hur djupt och långt kan ett börsfall bli?

Det beror bland annat på vad som utlöser fallet, hur katalysatorn påverkar ekonomin och hur politiker och centralbanker lyckas hantera en nedgång i ekonomin eller fall på börsen.

IT-kraschen i början av 2000-talet orsakades av att investerare var allt för optimistiska om IT-bolagens vinstpotential. Det fick till följd att Stockholmsbörsen föll med nästan 70 procent när bubblan sprack. Ekonomin fortsatte dock att växa i ganska hygglig takt och arbetslösheten steg långt ifrån lika mycket som under den svenska 90-talskrisen.

Förloppet efter den globala finanskrisen 2008 var helt annorlunda.

Krisen, som berodde på att amerikanska hushåll hade skuldsatt sig upp över öronen, fick stora negativa konsekvenser för hela världens finansiella system. Svensk ekonomi krympte ordentligt och arbetslösheten ökade mycket mer än efter IT-kraschen. Däremot återhämtade sig Stockholmsbörsen mycket snabbare än efter IT-kraschen.

Hur kommer nedgången att drabba mig?

Ett stort börsfall och nedgång i ekonomin riskerar att leda till att arbetslösheten ökar. Det gör det svårare för de som fortfarande har ett jobb att begära lika stora löneökningar som tidigare.

En kris riskerar också att leda till att svenska bostadspriser faller rejält eftersom hushållens rekordhöga skulder gör dem – och i förlängningen svensk ekonomi – sårbara om de förlorar sina jobb.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons