Annons

Osäkerhet på börsen – men en aktie sticker ut

Osäkerheten på Stockholmsbörsen kan fortsätta att hålla i sig enligt analysföretaget Investtech. Enskilda bolag utmärker sig emellertid och i veckans aktieanalyser skriver företaget bland annat om ett informationsteknikbolag med goda utsikter för ett positivt trendomslag.

Under strecket
Publicerad

John Elvesjö, grundare av företaget Tobii, som utvecklar lösningar för eye tracking och gör det möjligt för datorer att veta vart användaren tittar.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2
Bild 2 av 2

1 / 4

John Elvesjö, grundare av företaget Tobii, som utvecklar lösningar för eye tracking och gör det möjligt för datorer att veta vart användaren tittar.
John Elvesjö, grundare av företaget Tobii, som utvecklar lösningar för eye tracking och gör det möjligt för datorer att veta vart användaren tittar. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Stockholmsbörsen ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt, där trendgolv och trendtak finns runt de indikerat starka stöd- och motståndsnivåerna vid 546 respektive 600 punkter. En horisontell trend indikerar påtaglig osäkerhet kring den kommande kursutvecklingen och hög volatilitet är typiskt för denna typ av trend.

Investtechs Hausseindex indikerar att det råder svag övervikt av pessimister på kort sikt och jämvikt av optimister och pessimister på lång sikt.

Trendbilden tillsammans med säsongsvariationer för index senaste tio åren indikerar att osäkerheten och volatiliteten kan fortsätta under en tid framöver och att det kan vara en god idé att hålla ned portföljrisken. Exempelvis genom att välja låg-volatila aktier i stigande trendkanaler.

Investtechs Insiderbarometer visar en hög köpandel bland insiders, vilket indikerar att de generellt anser deras bolag är köpvärda baserat på fundamentala anledningar.

Indexet är tekniskt neutralt på medellång sikt.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 4

Tobii

Tobii har brutit en fallande trendkanal på medellång sikt vilket enligt Investtechs forskning ger förbättrade förutsättning för uppgång. Genomsnittsaktien följts av kursutveckling i linje med index, mot underavkastning för genomsnittsaktien inne i fallande trendkanaler.

Investtechs volymbalans-indikator är positiv vilket visar att kursen normalt faller på dagar med låg handelsvolym och stiger på dagar med hög handelsvolym. Det är ett sundhetstecken som stärker trendbrottet.

Bottnar inom intervallet 36-41 kronor, där handelsvolymen varit hög, utgör potentiella stödnivåer. Närheten till detta intervall, relativt låg handelsvolym över dagens nivå och avståndet till nästa motstånd vid 54 kronor indikerar att dagens kurs kan vara en bra ingångskurs.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 4

Trelleborg

Trelleborg AB har brutit golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt vilket indikerar att optimismen avtagit. Enligt Investtechs forskning är detta i sig inte en säljsignal men de statistiska utsikterna för uppgång har försvagats.

I samband med trendbrottet utlöstes också en säljsignal från en rektangelformation som Investtechs algoritmer identifierat på både medellång och lång sikt. Teknisk analys-teori antyder att ett negativt skifte skett och att aktien inlett ett negativt trendomslag.

Brottet är än så länge marginellt och det finns indikerat starka stöd som kan begränsa nedsidan. Det finns emellertid aktier med klart bättre statistiska förutsättningar för uppgång och det kan vara en god idé att undvika Trelleborg-aktien tills vidare.

Investtechs rekommendation: Svagt sälj.

Efter reklamen visas:
Så klarar du ett börsras
Annons
Annons

4 / 4

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons