Annons

Oscar Properties bolag tar gigantisk smäll

Den krisande bostadsutvecklaren Oscar Properties kommer med ännu en dålig nyhet. Det helägda dotterbolag Uppfinnaren 1 gör en nedskrivning på en kvarts miljard kronor.

Samtidigt hissar bolagets revisorer på nytt varningsflagg och påpekar att verksamheten är helt beroende av att man får finansiering.

Under strecket
Publicerad

Mer än hälften av det uppskattade värdet för projektet vid Skurusundet i Nacka har nu strukits.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Planen för projektet vid Skurusundet i Nacka var att exploatera tomterna och bygga flerfamiljshus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

Mer än hälften av det uppskattade värdet för projektet vid Skurusundet i Nacka har nu strukits.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Mer än hälften av det uppskattade värdet för projektet vid Skurusundet i Nacka har nu strukits.
Mer än hälften av det uppskattade värdet för projektet vid Skurusundet i Nacka har nu strukits. Foto: Tomas Oneborg

Sent på Valborgsmässoafton skickade Oscar Properties dotterbolag Uppfinnaren 1 ut ett pressmeddelande om att man tvingas göra en nedskrivning på 260 miljoner kronor för projekt i Nacka vid Skurusundet.

SvD har tidigare uppmärksammat osäkerheten runt projektets framtid då varken detaljplaner eller bygglov funnits på plats.

Mer än hälften av projektets uppskattade värde stryks nu enligt årsredovisningen för det av Oscar Properties helägda dotterbolaget Uppfinnaren 1.

Nacka kommun säger sig vara beredda att fatta beslut om exploatering av området först om några år.

”Nedskrivning på reversfordran med 260 miljoner kronor har skett och beror på att tidpunkten avseende projektets fullgörande har flyttats framåt i tiden beroende på att processen för att erhålla erforderliga tillstånd är omfattande och osäkerhet kring fordrans värde ökat."

Annons
Annons

Planen för projektet vid Skurusundet i Nacka var att exploatera tomterna och bygga flerfamiljshus.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Totalt hade Oscar Properties koncernen genom fordringar inom sfären tagit upp Nackaprojektet till ett värde på runt 450 miljoner kronor. Nu försvinner alltså 260 miljoner kronor i samband med att Uppfinnaren 1 publicerar sin årsredovisning.

I pressmeddelandet påpekas att finansiella poster, långfristiga fordringar och eget kapital förändrats väsentlig sedan bokslutet som publicerades den 18 februari i år.

Planen för projektet vid Skurusundet i Nacka var att exploatera tomterna och bygga flerfamiljshus.
Planen för projektet vid Skurusundet i Nacka var att exploatera tomterna och bygga flerfamiljshus. Foto: Tomas Oneborg

Det var våren 2017 som bostadsbyggaren Oscar Properties köpte upp fem villor vid en motorled vid Skurusundet i Nacka kommun för totalt 170 miljoner kronor. Det är tiotals miljoner kronor ovan gällande marknadspris.

Planen var att exploatera tomterna och bygga flerfamiljshus med flera våningar, vilket Realtid uppmärksammade tidigare.

Nacka kommun säger sig vara beredda att fatta beslut om exploatering av området först om några år. 

SvD kunde dock avslöja att Oscar Properties – trots den stora osäkerheten om projektet ens blir av – redan använt villafastigheterna för att öka byggbolagets tillgångar med över 300 miljoner kronor.

Summan är den uppskattade framtida vinst som bostadsutvecklaren räknar med att göra när detaljplanen ritats om, flerfamiljshusen är byggda och bostäderna sålda. Men vad som kan rymmas inom en detaljplan vid Skurusundet var alldeles för tidigt att säga, uppgav kommunen till SvD i november i fjol.

Annons
Annons

Det fanns aktieägare som resonerade att ”det blir för mycket stök” om media får rapportera på plats.

När Oscar Properties årsredovisning publicerades för ett par veckor sedan varnade bolagets revisor Ingemar Rindstig från Ernst & Young för en kollaps i bostadsutvecklaren. Även dotterbolagets revisor, Oskar Wall från samma byrå, gör samma anmärkning i dotterbolagets årsredovisning och skriver att:

”Koncernens fortsatta verksamhet är beroende av att moderbolaget har förmåga att tillskjuta medel eller att finansiering erhålls på annat sätt. Skulle inte medel erhållas i den omfattning som styrelsen förväntar sig kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.”

På Oscar Properties är man fåordig om den stora nedskrivningen som publicerades på dotterbolagets hemsida vid niotiden på Valborgsmässoafton.

Är nedskrivningen beaktad i Oscar Properties tidigare årsredovisning för 2018?

– Den nedskrivningen tror jag inte har någon påverkan på det, enligt vad jag förstått av vår finanschef, säger Krister Karjalainen ny marknadschef på Oscar Properties

Varför kommer en så stor nedskrivning i ett dotterbolag långt efter er koncernredovisning och så sent?
–Jag vet inte. Låt mig kolla. 

Finns fler sådana här projektfastigheter som kan skrivas ner?

– Inte vad jag känner till nu, svarar Krister Karjalainen.

Oscar Properties håller i dag bolagsstämma, men SvD får inte närvara. På frågan varför pressen inte släpps in på stämman säger Krister Karjalainen att man sent på 1 maj-kvällen fick information om att det fanns aktieägare som resonerade att ”det blir för mycket stök” om media får rapportera på plats.

– Jag är själv lite förbryllad, säger Krister Karjalainen, som lovar att ledningen skulle ta intervjuer efteråt.

Karjalainen tillbakavisar att det är nedskrivningen på drygt en kvarts miljard kronor i projektet Skurusundet – något som alltså kommunicerades först vid niotiden på Valborgsmässoaftonen – som är orsaken.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons