Annons

Oscar Properties redovisar luftslott på Norrmalm

I flera år har Oscar Properties redovisat byggprojekt som inte finns. Nu kan SvD avslöja att en av Stockholms bästa adresser bara är garnityr i årsredovisningarna.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Oscar Properties redovisar planer som inte finns. I årsredovisningen som publicerades den 11 april skriver bolaget under rubriken ”planerad nyproduktion” om 55 nya lägenheter mitt Stockholms city, i Karl Staaffs park.

– Men det finns inga som helst planer på ett projekt där nu, säger Anders Hallberg vid Exploateringskontoret i Stockholms stad.

Enligt staden är det kommunens mark som Oscar Properties helt saknar rätt till. Det finns heller inga exploateringsplaner.

Man får gå tillbaka till 2013. Då berättade Oscar Properties att man tillsammans med Veidekke ville exploatera ”Norrmalm 1:131”, mest känt som korsningen mellan Birger Jarlsgatan och Regeringsgatan och kallad Karl Staaffs park. Det handlar om en riktig gräddhylla där ett höghus skulle få mäktig vy över Timmermansorden och city.

Annons
Annons

Våren 2017 beskrev Oscar Properties projektet ”Karl Staaff” som en ”ny innovativ byggnad med hög attraktion och nyskapande uttryck” med byggstart planerad till 2021.

Klart är att medan andra projekt fått säljas, läggas ner eller omprövas så har projektet ”Karl Staaff” fått stå kvar i årsredovisningen utan kommentar.

Men redan 2015 drogs markanvisningen in. Susanna Stenfelt, områdesansvarig vid Stockholms stadsbyggnadskontor skrev i ett mejl att detaljplaneringen avslutades när ”Exploateringsnämnden meddelar att markanvisningen inte förlängs”.

Även i den senaste årsredovisningen för 2018 står planerna på nyproduktion vid Birger Jarlsgatan kvar. Men helt utan markanvisning kan det alltså vara ett luftslott i bolagets allt kortare projektlista.

Klart är att medan andra projekt fått säljas, läggas ner eller omprövas så har projektet ”Karl Staaff” fått stå kvar i årsredovisningen utan kommentar.

Det är annars en rad avyttringar som präglat Oscar Properties senaste år. Nästan alla förvaltningsfastigheter har sålts, bland annat Murmästaren 3, Uppfinnaren 1 och Stora Mans 1. Även det lilla hyreshuset Grönland 18 på Djurgården är sålt. Och den enda fastigheten i Göteborg, Annedal 23:33, sålde Oscar Properties nästan lika snabbt som man köpte den.

”Per 2018-12-31 finns endast förvaltningsfastigheter kvar i form av tre fastigheter (tomter) på Smådalarö”, skriver bolaget i årsredovisningen för 2018. Oscar Properties skriver också att projekt i Veddesta, Solna samt i Gustavsberg, har omprövats. Det senare innebär att markanvisningen för 130 lägenheter lämnas tillbaka till Värmdö kommun.

Annons
Annons

Men det är projektportföljen för framtida byggen som avgör om Oscar Properties kan komma på grön kvist igen. Även om just ”Norrmalm 1:131” visar sig vara luft, finns i årsredovisningen ”Gasklockan” som har potentiellt miljardvärde och planerad byggstart i år.

Enligt Stockholms stad var markarbetena vid Gasklockan klara redan i december 2018, men Oscar Properties hade enligt avtalet rätt att skjuta upp tillträdet till marken ett halvår. Sista datum är nu 3 juni 2019 då Oscar Properties måste slanta upp över en halv miljard kronor – annars börjar dröjsmålsränta att ticka till staden.

– Vi tittar nu på bygglovshandlingar för att fastställa priset, säger Staffan Lorentz, ansvarig för Norra Djurgårdsstaden vid Stockholms stad.

För en månad sedan meddelade Oscar Properties att man inte längre har möjlighet att lösa obligationslån senare i år eller ge utdelningar, och nyligen varnade revisorn att det finns risk för kollaps.

Vid Stockholms stad säger Staffan Lorentz att generellt är det så att fullgörs inte betalning på tillträdesdagen för mark så lämnas en stämningsansökan in om skadestånd.

Uppgiften i årsredovisningarna är nu anmäld till Revisorsinspektionen.

Den maximala byggrätten för Gasklockan är 45 000 kvadratmeter och det indexerade priset blir cirka 15 000 kronor per kvadratmeter ljus våningsyta. Finns inget bygglov klart på tillträdesdagen så tänker staden ta betalt för hela byggrätten, ett belopp på cirka 675 miljoner kronor.

I sammanhanget är Norrmalm 1:131 bara garnityr. Värdet på projektet är av Oscar Properties satt till 200 000 kronor. Men uppgiften i årsredovisningarna är nu anmäld till Revisorsinspektionen. Enligt anmälaren har ”bolaget i flera år gett en bild av att man deläger en premiumfastighet i centrala Stockholm där det ska byggas ett stort projekt, när det i själva verket är så att någon fastighet inte ägs, inget markanvisningsavtal finns och något projekt inte planeras”.

Klart är att 2013, då planerna för Norrmalm 1:131 fanns, bildades ”Eriksbergs intressenter” som Oscar Properties samäger med Veidekke.

– Det bolaget finns kvar, men vi vet inte om det finns något innehåll i projektet. Veidekke sätter normalt upp projekt först när de konkretiseras, kommenterar Per-Martin Eriksson, vd vid Veidekke Bostad.

SvD har sökt Oscar Properties samt dess revisor.

Efter reklamen visas:
Mellan raderna VAD HÄNDER MED BOMARKNADEN?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons