Annons

”Utmålas som antisemit med förhastad tvärsäkerhet”

KULTURDEBATT | Jag betvivlar inte att det var ett beslut grundat på personlig moral att inte vilja stå bredvid Oldoz Javidi på scenen. Däremot ställer jag mig frågande till den tvärsäkerhet med vilken man, utifrån ett uttalande, anser sig kunna utmåla henne som antisemit. Det tycks mig aningen förhastat.

Under strecket
Publicerad

Dramatikern Stina Oscarson är kritisk till att en föreställning med skådespelaren Oldoz Javidi ställts in på grund av ett uttalande hon gjort.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1

Dramatikern Stina Oscarson är kritisk till att en föreställning med skådespelaren Oldoz Javidi ställts in på grund av ett uttalande hon gjort.

Foto: Malin HoelstadBild 1 av 1
Dramatikern Stina Oscarson är kritisk till att en föreställning med skådespelaren Oldoz Javidi ställts in på grund av ett uttalande hon gjort.
Dramatikern Stina Oscarson är kritisk till att en föreställning med skådespelaren Oldoz Javidi ställts in på grund av ett uttalande hon gjort. Foto: Malin Hoelstad

Att avstå medverkan i ett ideellt arrangemang står naturligtvis den enskilde fritt, men är inget som för oss framåt om man samtidigt vägrar ett samtal.

Vad gäller Forum för levande historias agerande är problemet i mina ögon att man, trots att ingen tror att Oldoz Javidi är antisemit, agerar utifrån att andra eventuellt kan tro det. Det är då det börjar svaja.

Charlotte Wiberg låter också påskina att det skulle finnas en slags informell karenstid under vilken man får räkna med att vara ute i kylan efter ett mediedrev. Jag betackar mig. Vi har ett rättsväsende som är grunden i vår demokrati och den som inte är dömd är fri. Och vi är skyldiga att agera därefter. Humanistiska principer får aldrig underställas tidsaspekter.

Stina Oscarson, dramatiker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons