Annons

Olof Ehrenkrona:Östliga partnerskapet firar tio år

Utrikesminister Ann Linde.
Utrikesminister Ann Linde. Foto: Pontus Lundahl/TT

Lyckat trots Rysslands försök att undergräva.

Under strecket
Publicerad

I år firar det östliga partnerskapet tio år. Det bildades på initiativ av Sverige och Polen. Målet var att etablera fasta relationer mellan EU och de länder som ingått i det forna Sovjetunionen. Samarbetet innefattar Ukraina, Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan, Belarus och Georgien. Det här var länder som inte hade fokus på ett EU-medlemskap, antingen för att de inte ville bli medlemmar eller för att motståndet från EU:s sida mot ett medlemskap var för stort.

I Stockholm i går uppmärksammades tioårsdagen med ett utrikesministermöte. I nättidningen Omvärlden skriver utrikes- och biståndsministrarna om samarbetets fortsatta utveckling.

Trots alla försök från Ryssland att undergräva partnerskapet har det blivit en framgång. Inte minst tack vare Sveriges och Polens fortsatta engagemang har EU fortsatt att vara en konstruktiv partner. Utan de ryska sabotageförsöken hade samarbetet kunnat fördjupas mer, men framsteg har ändå nåtts.

Det gäller inte minst visumfrågorna. Tre av länderna har också ingått associeringsavtal med EU, Georgien, Moldavien och Ukraina. Länderna har också fått förmånliga frihandelsavtal med EU. Partnerskapet har varit flexibelt till takt och substans. Länderna har olika förutsättningar och prioriteringar av relationerna i sitt närområde till följd av bland annat intensiteten i de ryska påverkansoperationerna.

Att EU visar strategiskt tålamod har därför stor betydelse.

Ett viktigt mål har varit att EU:s insatser ska göra skillnad för medborgarna. Därför har handelsrelationer och visumfrågor samt stöd till civilsamhället prioriterats högst.

När regeringen nu signalerar inriktningen för det fortsatta arbetet upptar listan stöd till insatser mot korruption och stöd för de demokratiska processerna men också utbildningssamarbete.

Hittills har 30 000 ungdomar kunnat studera inom EU genom Erasmus. EU gör rätt som satsar på humankapitalet. Det är investeringar som varar i decennier.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons