Annons

”Osund ledarkult – C ett parti i demokratisk kris”

När de öppna gränsernas politik och känslorna fått styra har förnuft, logik och demokratisk anständighet fått stå tillbaka. Centerpartiet kan tydligt exemplifiera ett parti i demokratisk kris, skriver kommunalrådet Stefan Hanna som uteslutits av Centern.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Centerledaren Annie Lööf.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Stefan Hanna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 2 av 2

Centerledaren Annie Lööf.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 1
Centerledaren Annie Lööf.
Centerledaren Annie Lööf. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | CENTERPARTIET

Centerpartiet, under ledning av Annie Lööf, har på ett besvärande sätt visat att vår svenska demokrati är i kris. När jag var över 40 år valde jag att bli partipolitiskt aktiv. Jag valde Centerpartiet som tydligt blivit borgerligt, förstod näringslivets betydelse för välståndsbygget, brydde sig om de viktiga miljöfrågorna samt kämpade för decentralisering av makten. Under Annie Lööfs ledarskap har dock en osund ledarkult byggts upp, öppna gränser blivit en besvärande symbolfråga och avståndstagandet från Sverigedemokraterna det övergripande viktigaste. Problematiserande röster mot förd politik har tystats och känslor har i stor utsträckning fått styra. Nu kan man inte heller vara säker på att Centerpartiet är en tydlig icke socialistisk kraft.

Annons
Annons

Det har undgått få att vår demokrati är i kris. En svag partilegitimitet då partimedlemskapen är mycket låga, missnöjesväljarna blir allt fler och lokala och nationell kaosartade regeringsbildningar. 1979 hade riksdagspartierna 1 582 000 medlemmar. 2017 endast 255 883. Samtidigt som antalet invånare ökat från 8,3 miljoner till 10 miljoner. I dag är färre än 3 procent av Sveriges invånare medlemmar i något av våra åtta riksdagspartier. Under samma tid har till exempel Centerpartiet minskat medlemsantalet från 141 344 till 29 107. För Centerpartiet motsvarar det 0,3 procent av Sveriges befolkning. I riksdagsvalet 2018 fick partiet 8,61 procent stöd av väljarna. Sett ur det perspektivet är det demokratiskt besvärande att partiet har en stor skuld till alla problem med regeringsbildning i Sveriges riksdag.

Vår 100-åriga demokrati är i behov av demokratisk nystart. Tidigare socialdemokratiska ministern Bengt Göransson och den tidigare liberale statssekreteraren Olle Wästberg gjorde tappra förbättringsförsök. I statliga utredningar mellan 1997 och 2000 och mellan 2014 och 2016. Den senaste med titeln ”Låt fler forma framtiden!”. Genomslagen för dessa viktiga försök att vitalisera vår demokrati har varit mycket små. Samtidigt är det väl bland annat det som krävs eftersom allt fler misstroenderöstar. Demokratiska kärnvärden som dialog, kompromisser och förhandlingar mellan olika intressegrupper måste i större utsträckning bli en del av det offentliga beslutsfattandet. Ledande politiker måste bättre agera utifrån förändrade opinioner. Vissa anser att populismen frodas i vår tid. Jag hävdar att det främst handlar om en konsekvens av långvarig brist på verklighetsförankring bland många folkvalda. Om man på allvar anser att en fungerande demokrati kräver en stark koppling mellan dem som ska företrädas och dem som ska företräda dem krävs en omfattande och löpande dialog. I dag är det för lite löpande dialog och många ledande politiker är otillgängliga. Ständiga mer eller mindre enkla opinionsundersökningar kan aldrig ersätta alla verklighetsberättelser som löpande invånarnärhet representerar.

Annons
Annons

Centerpartiet kan tydligt exemplifiera ett parti i demokratisk kris. När de öppna gränsernas politik och känslorna fått styra har förnuft, logik och demokratisk anständighet fått stå tillbaka. Den tidigare riksdagsledamoten Staffan Danielsson fick munkavle kopplat till migrationsfrågorna och portades under en tid ifrån att delta på riksdagsgruppens möten. Jag själv uteslöts ur partiet på helt orimliga grunder. Centerpartiets migrationspolitiska talesperson, Johanna Jönsson, placerar in värdekonservativa partier i samma kontext som islamister och nazister. Vallöftet om att stödja Kristersson som stadsministerkandidat har svikits. Och vi får se om Lööf kommer att äta upp en av sina skor om Centerpartiet ändå till sist väljer att släppa fram Socialdemokraterna till makten. Det är inte förvånande att förtroendet för politiker sjunker i allmänhet och i synnerhet sjunkit för Centerpartiets nationella företrädare. Ett parti som utvecklas till något sektliknande, med personkultbeteenden, har inte den demokratiska kraft som vår tid kräver. Den politiska kraften kan bara komma från en mångfacetterad debatt, med högt i tak och där sakpolitiken utvecklas. En nutidsenlig pragmatisk sakpolitik med en tydlig ideologisk inriktning.

Centerpartiet gick till val på att stötta Kristersson som statsministerkandidat. Det är hög tid att leverera på det löftet till väljarna.

När de partier som anser sig vila på liberal grund misslyckats med att se allvarliga samhällsproblem, och att förhålla sig klokt till dem, då förloras politisk legitimitet. Centerpartiets opinionssiffror har de senaste månaderna sjunkit kraftigt. Annie Lööfs förtroende har på kort tid sjunkit som en sten. Och Liberalerna, med Jan Björklund i spetsen, åker sannolikt ur riksdagen om det blir ett extraval inom kort. Liberalismen i Sverige är i kris. Det är hög tid för samtliga politiska krafter som anser sig vila på någon form av liberal grund att enas om en reformagenda för Sverige. Landet är i desperat behov av reformer som gör invånarna tryggare, barn och ungdomar bättre utbildade och näringslivet konkurrenskraftigare.

Annons
Annons

Stefan Hanna.

Foto: Stina Stjernkvist/TT Bild 1 av 1

2019 borde vetskapen om målkonflikter och behovet av konsekvensanalyser vara självklarheter för ledande politiker. Så tycks inte vara fallet för Annie Lööf. Jag tycker att varje lämplig politiker måste bottna sitt tyckande i en objektiv analys av verkligheten. Ett tyckande som slutar tramsa om att vi politiker inte ställer grupper mot varandra. Våra resurser är begränsade och politiker tvingas hela tiden fatta beslut om hur begränsade resurser bäst skapar värde för de invånare vi ska företräda. Mitt tyckande bygger på de grunderna. Och jag kommer aldrig att stötta socialism eller inskränkt nationalism. Centerpartiet gick till val på att stötta Kristersson som statsministerkandidat. Det är hög tid att leverera på det löftet till väljarna. En sådan regering kan bäst matcha de reformbehov som Sverige har.

Stefan Hanna
kommunalråd, partipolitiskt oberoende, Uppsala kommun

Stefan Hanna.
Stefan Hanna. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons