Annons

”Ovärdigt av Wallström – M-kritiken befogad”

Adam Danieli och Margot Wallström (S).
Adam Danieli och Margot Wallström (S). Foto: Pressbild, Pontus Lundahl/TT

Sverige förtjänar ett fritt medieklimat, och moderater gör därför rätt i att kritisera public service. Det skriver Adam Danieli, Fria Moderata Studentförbundet.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | PUBLIC SERVICE

Sverige har en lång historia av inskränkningar i mediefriheten. Staten förbehöll sig länge ensamrätten att sända radio och tv över landet, och gick mycket långt i sina ansträngningar att komma åt den som ville sprida andra budskap. Genom sändningar via satellit kringgicks dock i början på 1990-talet statens möjligheter att begränsa svenskarnas tillgång till annat än statligt godkänd radio och tv. Monopolet bröts så småningom upp av regeringen Bildt, under stora socialdemokratiska protester.

Borgerligheten, med Moderaterna i spetsen, var under denna tid starkt pådrivande för de fria medierna och minskat statligt inflytande. Detta i motsats till socialdemokratin. En tro på att det fria samhället kräver fristående, självständig granskning och starkt medborgerligt inflytande över medieutbudet har varit och är naturliga utgångspunkter för borgerlighetens inställning till public service. Den nyliga moderata kritiken mot den svenska mediepolitiken, där Moderaterna i både Stockholms stad och län har ställt sig bakom ett avskaffande av public service, har tydliga, frihetliga rötter. Att som Margot Wallström avfärda all kritik mot public service som antidemokratisk och Orbansk är ovärdigt och pekar på socialdemokratins fortsatt bristande förståelse för vad självständiga medier innebär.

Annons
Annons

Det svenska public service-systemet dras med en rad problem. Särskilt den kontinuerliga expansionen väcker frågor. De tre public service-aktörerna tolkar sitt uppdrag att erbjuda kvalitativ underhållning och samhällsinformation allt bredare, och vi ser i dag att SR och SVT breder ut sig även som internettidning, debattsida, streamingtjänst och podcastproducent. Från att ha haft ett kärnuppdrag i form av samhällsinformation i just radio- och tv-kanaler, har man oblygt utökat verksamheten och sitt inflytande över medieutbudet. Andelen journalister som arbetar för public service har stadigt ökat, och utgör nu en fjärdedel av den samlade svenska kåren.

Med varje expansion följer motsvarande undanträngning av fristående aktörer. Public service ekonomiskt överlägsna ställning och garanterade inkomster från det offentliga omöjliggör i stort sett all konkurrens. På en mängd områden är dominansen i dag fullkomlig, och oberoende aktörer saknas helt.

Den svenska regeringsformen, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen innehåller ingen konstitutionell begränsning av möjligheten till statligt ägandet av media. Även om tryck- och yttrandefriheten ger fristående medier rätt att etablera sig, står det staten lika fritt att konkurrera ut dessa. Detta är i praktiken ett stort problem, och att värna om det fria medieklimatet måste innebära att också vara skeptisk till statlig medieexpansion. Stockholmsmoderaterna har landat klokt i detta, medan den socialdemokratiska kritiken avslöjar en naiv inställning till dessa risker.

Annons
Annons

Alla argument om att statens egna medier bör grundlagsregleras, eller i alla fall underkastas särskilda beslutsordningar, har viftats bort av Socialdemokraterna; dagens system förlitar sig helt enkelt på att de som styr har goda avsikter och håller sig undan från att missbruka ett mäktigt politiskt verktyg. Med ett enkelt majoritetsbeslut i riksdagen kan politiker begränsa exempelvis vilka politiska företrädare eller kulturella traditioner som får synas och höras i Sveriges överlägset största mediekanaler. Detta är en makt få auktoritära rörelser skulle avstå från.

En tro på rättsstaten och demokratin bör få politiker att vilja minska sårbarheten för sådana inslag i vårt samhälle. Stora statliga medier utan tydlig reglering eller maktdelning erbjuder stora möjligheter för politisk propaganda – inte ett skydd mot auktoritära idéer. Detta är vad som borde engagera Margot Wallström, snarare än att sätta osakliga epitet om dem som länge arbetat mot en sådan utveckling.

Det har länge funnits en ovilja att hantera baksidorna med public service, även inom den svenska borgerligheten. Grundinställningen bör dock vara klar – expanderande statlig media berövar den enskilde medborgaren möjlighet att stödja en mångfald av mediekanaler och gör samhället sårbart för politisk snedvridning. Detta är inte förenligt med den moderata samhällssynen, och att Stockholmsmoderaterna nu lyfter frågan är naturligt.

Pluralism, rättsstat och medborgarinflytande – inte statligt inflytande – är grunden i en stark liberal demokrati. Den senaste tidens kritik mot nuvarande system är väl grundad och knyter an till en lång tradition av tro på det öppna samhället. Moderater gör rätt i att kritisera public service.

Adam Danieli
viceordförande, Fria Moderata Studentförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons