Annons

Överförmyndarens ord styr när arv kan betalas ut

Om en överförmyndare ska godkänna ett arvsskifte kan utbetalningen ta lite längre tid. Men enligt lag ska godkännandet ske skyndsamt. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Under strecket
Publicerad

Överförmyndaren ska, i ett dödsbo där det finns en god man, verka för att ett arvskifte ska ske ”så fort som möjligt”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD

Överförmyndaren ska, i ett dödsbo där det finns en god man, verka för att ett arvskifte ska ske ”så fort som möjligt”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Foto: SvD
Överförmyndaren ska, i ett dödsbo där det finns en god man, verka för att ett arvskifte ska ske ”så fort som möjligt”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
Överförmyndaren ska, i ett dödsbo där det finns en god man, verka för att ett arvskifte ska ske ”så fort som möjligt”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén Foto: SvD

Fråga: Om en av flera arvtagare har en god man kan inte arvet betalas ut till någon av arvtagarna förrän överförmyndaren har godkänt arvskiftet – och de har kanske inte möjlighet att göra det på flera månader, enligt advokaten.

Det låter konstigt.

Kan det stämma?

Det är ovanligt att det tar så lång tid som advokaten påstår. Oftast tar det betydligt kortare tid eftersom överförmyndaren enligt lag har att agera skyndsamt.

Caroline Elander Knip: Kommunens överförmyndare har till uppgift att utöva tillsyn över förvaltare och gode män. Består ett dödsbo av en delägare som har en god man, eller förvaltare, så säger lagen att överförmyndaren ska vårda delägarens rätt i dödsboet.

Bestämmelserna om vård av rätt i dödsbo återfinns i Föräldrabalkens 15:e kapitel. Där framgår bland annat att överförmyndaren, om inte avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo har ingåtts, ska verka för att bodelning och arvskifte förrättas så snart som möjligt.

Annons
Annons

Det framgår även att en god man eller förvaltare som representerar en person i en boutredning ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning det vill säga till det skriftliga arvskiftet.

Sammanfattningsvis ska således överförmyndaren, i ett dödsbo där det finns en god man, verka för att ett arvskifte ska ske så fort som möjligt. De ska även godkänna arvskiftet vilket kan ge effekten, som du befarar, att några pengar inte kan utbetalas direkt utan att det måste anstå till dess överförmyndaren har godkänt arvskiftet.

Detta kan medföra att det kan ta viss tid från det att delägarna kommer överens om ett arvskifte till dess att arvskiftet är godkänt och pengarna faktiskt kan utbetalas.

Mitt råd till er är att kontakta överförmyndaren och fråga vilken person som handlägger ärendet och hur lång tid det beräknas ta.

Det finns inga regler om hur snabbt överförmyndaren måste eller ska godkänna arvskiftet utan den enda regel de har att förhålla sig till är ”så snart som möjligt”. Enligt min erfarenhet är det ovanligt att det tar så lång tid som advokaten påstår. Oftast tar det betydligt kortare tid än så eftersom överförmyndaren enligt lag har att agera skyndsamt i denna typ av ärenden.

Mitt råd till er, för att påskynda ärendet, är att kontakta överförmyndaren och fråga vilken person som handlägger ärendet och hur lång tid det beräknas ta.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons