Annons

Överläkare kritisk: Orimlig tidsuppgift från kvinnan

KULTURDEBATT | Våldtäktsdomen mot Jean-Claude Arnault – hur påverkar den svenskarnas sexliv? Astrid Seeberger, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, har läst hovrättens dom och bekymras över att vanliga inslag i sexakten kan komma att kriminaliseras.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Jean-Claude Arnault fälldes för två våldtäkter i hovrätten. Överläkaren Astrid Seeberger på Karolinska universitetssjukhuset varnar för följderna av domen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia RunarsdotterBild 1 av 1

Jean-Claude Arnault fälldes för två våldtäkter i hovrätten. Överläkaren Astrid Seeberger på Karolinska universitetssjukhuset varnar för följderna av domen.

Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia RunarsdotterBild 1 av 1
Jean-Claude Arnault fälldes för två våldtäkter i hovrätten.  Överläkaren Astrid Seeberger på Karolinska universitetssjukhuset varnar för följderna av domen.
Jean-Claude Arnault fälldes för två våldtäkter i hovrätten. Överläkaren Astrid Seeberger på Karolinska universitetssjukhuset varnar för följderna av domen. Foto: Jonas Ekströmer/TT och Sofia Runarsdotter

Efter Matilda Gustavssons artikel i DN hösten 2017 är många övertygade om att Jean-Claude Arnault, den så kallade kulturprofilen, är en våldtäktsman. Tings- och hovrättens dom tas som ett oemotsägligt bevis på hans skuld.

Om man emellertid läser hovrättsdomen noga blir man fundersam.

Bäst att deklarera min utgångspunkt: Jag har varit kvinna i hela mitt liv och läkare i över 30 år. Jag har haft patienter som har blivit våldtagna. Jag vet hur svårt det kan vara att tala om att man har råkat ut för ett sexuellt övergrepp.

Det är inte ovanligt att man under ett samlag håller i den andra hårt i lustens hetta.

Jag känner djup empati för dessa kvinnor, som många andra. Men empatin får inte hindra oss ifrån att ställa följande frågor: Är domstolarnas bedömning i fallet Arnault rättvis? Och vilka konsekvenser kan denna bedömning leda till när det gäller svenskarnas sexualliv?

Annons
Annons

”Hovrätten”, står det i domen, ”delar fullt ut tingsrättens bedömning om vad som är utrett i målet och att det således är styrkt att Jean-Claude Arnault med våld tvingade målsäganden att utföra oralsex genom att hålla fast hennes nacke så hårt att hon inte kunde ta sig loss samtidigt som han förde in sitt könsorgan långt in i hennes svalg ...”

I domen nämns också den anklagades utsaga ”att det var en normal kärleksakt. Han har inget minne av att målsäganden höll på att kräkas”. Ord står mot ord. Äntligen tror domstolarna på kvinnan trots att mannen nekar, ropar många. Våldtäktsoffer får nu sin upprättelse. Efter att män har haft sanningsföreträdet i århundraden, är det kvinnornas tur.

Men i en rättsstat bör alla bedömas enligt samma kriterier, oberoende av kön, klass och etnicitet. Varken i lagstiftningen eller i tillämpningen av lagarna bör en viss grupp ha sanningsföreträde. Dessutom bör det vara ställt utom rimligt tvivel att ett brott har skett.

Enligt målsägandens berättelse som återges i domen var det hon som inledde oralsexet, efter "det ömsesidiga sexet”, ett vaginalt samlag som varade kanske 15 minuter och som enligt henne innehöll ”inte en millimeter av våld”. Under det pågående oralsexet uppges Arnault plötsligt hålla hårt i hennes huvud och ”trycka in sitt kön så långt ner i hennes hals att hon inte kunde andas”.

Rent ut sagt är munhålan ett föga ändamålsenligt utrymme för en erigerad lem.

Målsäganden uppger – sju år efter händelsen – att detta pågick i uppskattningsvis 30 sekunder, kanske uppemot en minut.

Annons
Annons

Hon försökte komma loss genom att häva sig upp men utan att lyckas. Enligt domen tog hon dock inte tag i Jean-Claude Arnaults händer eller visade på annat sätt att hon inte fick luft. Det var först när hon fick ”ett par kraftiga spykonvulsioner genom hela kroppen” och spydde ”i sin egen mun” som Jean-Claude Arnault drog ”hennes huvud och en del av hennes överkropp utanför sängkanten så att hon kunde spy på golvet...” Men bara ”någon droppe av spyan” hamnade på golvet då hon i stället hade svalt den.

Målsäganden kallar det för en våldtäkt. En domstol har dock skyldighet att formulera och pröva alternativa hypoteser vilket varken tings- eller hovrätten förefaller ha gjort. Vilka andra hypoteser finns?

Angående det hårda greppet: Det är inte ovanligt att man under ett samlag håller i den andra hårt i lustens hetta. Även ett av vittnena, målsägandens före detta psykoterapeut, tolkade händelsen enligt målsägandens utsaga som ”ett passionerat beteende”.

Angående kräkningen: Inte heller uppgiften om att den anklagade tryckte in sitt kön så att kvinnan inte kunde andas och fick kräkreflexer kan tas som ett bevis på att en våldtäkt har ägt rum. Många kvinnor som har varit med om orala samlag kan intyga att sådant kan hända i upphetsningens stund utan att det finns minsta illvilja bakom mannens agerande. Rent ut sagt är munhålan ett föga ändamålsenligt utrymme för en erigerad lem. Det finns således alternativa tolkningar som är giltiga.

Dessutom är tidsuppgiften 30 sekunder till en minut då målsägandens andningsvägar sägs vara helt blockerade orimlig. Kvinnan skulle innan dess få en så svår lufthunger att hon skulle göra allt för att komma loss. Hon tog inte tag i hans händer, hon slog inte på honom. En människa som har luftvägarna helt blockerade i en halv till en minut beter sig knappast så. Givet fysiologiska fakta kan det endast ha rört sig om några få sekunder.

Annons
Annons

Målsäganden uppger också att Jean-Claude Arnault ”i precis samma ögonblick som hon fick spya i munnen” förde hennes huvud och en del av hennes överkropp över sängkanten ”så att hon kunde spy på golvet”. Han verkar således ha avbrutit det orala samlaget med en gång när han blev varse hennes illamående vilket enligt ovanstående resonemang bör ha skett efter några få sekunder.

Ska ett samlag som inleds frivilligt av kvinnan och som avbryts frivilligt av mannen så fort han upptäcker att hon inte mår bra under samlaget, kallas för en våldtäkt? Detta borde vara en principiell fråga för Högsta domstolen att ta ställning till.

Om Högsta domstolen håller fast vid tings- och hovrättens bedömning bör en varning utfärdas till den sexuellt aktiva delen av den svenska befolkningen: Undvik att hålla om någon hårt vid ett samlag. Och om du är man, kör din lem bara lite grand, mycket försiktigt in i en kvinnas mun. Och absolut inga sugmärken eller rivmärken eller kärleksbett! Tro inte att det räcker med att avbryta samlaget så fort du upplever att din partner känner ett obehag och du befarar att hen inte längre är med på noterna.

Med dagens lagpraxis kan du tydligen hamna i fängelse ändå.

Astrid Seeberger

Docent, överläkare, författare

Efter reklamen visas:
Irenius om domen mot Arnault
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons