Annons

”Övertygad – det är något fuffens med testamentet”

En hemförsäkring innehåller ofta så kallat rättsskydd. Men det finns även ett annat alternativ för den som inte har råd med en advokat. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Min faster dog för ett år sedan. För några veckor sedan fick jag ett brev från en advokat som skrev att han företrädde min kusin och där min kusin gjorde gällande ett testamente som jag aldrig har sett. Advokaten skrev att han rekommenderade mig att anlita en egen advokat.

Jag är ganska övertygad om att det är något fuffens med testamentet men jag har inte råd att anlita en egen advokat. Min kollega sa dock att min hemförsäkring kan betala för min advokat.

Stämmer det verkligen?

Annons

Ditt försäkringsbolag kommer sannolikt att betala en del av dina kostnader för en advokat i en kommande tvist med din kusin.

Caroline Elander: Det stämmer till viss del som din kollega säger att din hemförsäkring kan betala för dina kostnader för ett juridiskt ombud. Alla försäkringsbolag har olika villkor för när de ersätter ombudskostnader och med hur mycket.

Rent generellt kan sägas att ditt försäkringsbolag kan gå in och ersätta dina ombudskostnader om det föreligger en tvist mellan dig och en eller flera andra personer som antingen kan prövas av domstol eller som redan befinner sig i domstol. Denna del av din hemförsäkring kallas rättsskydd. För att du ska ha rätt till rättsskydd ska din hemförsäkring, när tvisten uppkom, som regel ha gällt under minst två år. Den behöver dock inte ha gällt hos samma försäkringsbolag under hela tvåårsperioden.

Försäkringsbolagen ersätter vanligtvis ett arvode runt 1 600 kronor per timme inklusive moms. De flesta advokater har emellertid ett högre timarvode än så varför du kommer att få betala en del av din advokats arvode från egna medel. Därutöver tar försäkringsbolagen alltid ut en självrisk. Denna ligger oftast på 20–25 procent av det totala beloppet för ditt ombud.

Om du inte har en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker denna typ av tvist kan du ha rätt till så kallad rättshjälp.

Sammanfattningsvis innebär detta att ditt försäkringsbolag sannolikt kommer att betala en del av dina kostnader för en advokat i en kommande tvist med din kusin. Om du vill veta hur stor del av din advokats arvode du själv kommer att få betala rekommenderar jag dig att dels läsa igenom dina försäkringsvillkor (dessa går oftast att finna på ditt försäkringsbolags hemsida) dels ta upp frågan med den advokat eller jurist du anlitar i ärendet.

Om du inte har en hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker denna typ av tvist kan du ha rätt till så kallad rättshjälp.

Rättshjälp betalas av staten och är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. En ansökan om rättshjälp skickas till Rättshjälpsmyndigheten eller, om tvisten redan har hamnat i domstol, till domstolen.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons