Annons

Överväger massavskjutning – för att rädda EU:s grisar

Stängsel, avancerad teknik och massavskjutning av vildsvin. Det kan bli aktuellt i Sverige och EU för att möta epidemin av afrikansk svinpest. Den smittsamma sjukdomen drabbar inte människor men riskerar att slå ut hela länders produktion av fläskkött. Nu kraftsamlar myndigheterna.

Under strecket
Publicerad

EU rustar för den afrikanska svinpesten. Till vänster: desinfektion i Tyskland november 2018 av område där ett dött vildsvin påträffats. I mitten: protester i Polen i januari 2019 mot massavskjutning av vildsvin. Till höger: Danmark bygger stängsel mot vildsvin längs med tyska gränsen i januari 2019.

Foto: TT Bild 1 av 4
Foto: Hasse Holmberg Bild 2 av 4

Protester i Polen.

Foto: TT Bild 3 av 4

En bil desinficeras i Kina.

Foto: Ng Han Guan/AP Bild 4 av 4

EU rustar för den afrikanska svinpesten. Till vänster: desinfektion i Tyskland november 2018 av område där ett dött vildsvin påträffats. I mitten: protester i Polen i januari 2019 mot massavskjutning av vildsvin. Till höger: Danmark bygger stängsel mot vildsvin längs med tyska gränsen i januari 2019.

Foto: TT Bild 1 av 1
EU rustar för den afrikanska svinpesten. Till vänster: desinfektion i Tyskland november 2018 av område där ett dött vildsvin påträffats. I mitten: protester i Polen i januari 2019 mot massavskjutning av vildsvin. Till höger: Danmark bygger stängsel mot vildsvin längs med tyska gränsen i januari 2019.
EU rustar för den afrikanska svinpesten. Till vänster: desinfektion i Tyskland november 2018 av område där ett dött vildsvin påträffats. I mitten: protester i Polen i januari 2019 mot massavskjutning av vildsvin. Till höger: Danmark bygger stängsel mot vildsvin längs med tyska gränsen i januari 2019. Foto: TT

En rad åtgärder övervägs nu inom EU och Sverige för att möta den smittsamma afrikanska svinpesten som har tagit sig in över EU:s gräns österifrån.

I veckan samlas experter från EU i Riga i Lettland för att börja diskutera fram strategin. Samtidigt tar Jordbruksverket och Naturvårdsverket fram en handlingsplan för hur myndigheter, länsstyrelser, jägare och markägare tillsammans ska möta hotet.

Smittan sprids av vildsvin och sjuka djur kan dö inom några dagar. Då tamgrisar drabbas måste hela besättningen nödslaktas. Om smittan etablerar sig i ett land omöjliggörs all export av fläsk i åratal framöver.

– Det är en front som stadigt rör sig från öst och in över Europa och som riskerar att slå ut hela grisnäringen, säger Henrik Thurfjell, som är expert på vildsvin vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg Bild 1 av 1

Alla svenska myndigheter på området, inklusive Jordbruksverket och Naturvårdsverket, samverkar. Henrik Thurfjell ingår i den svenska referensgrupp som bildats och är även representant i EU:s expertgrupp.

– Det ena huvudspåret som diskuteras är att i förebyggande syfte kraftigt reducera Europas vildsvinsstam med omkring 90 procent. Det andra är att bygga upp en beredskap så att vi mycket snabbt kan upptäcka smittade djur och skjuta av alla djur inom ett avgränsat riskområde, säger Henrik Thurfjell.

Oavsett vilket är det en mastodontisk uppgift.

Någon måste kunna peka med hela handen, som vid ett skogsbrand.

Foto: Hasse Holmberg

Den troligaste smittvägen in i Sverige är enligt myndigheterna något så vardagligt som att en lastbilschaufför slänger en smörgås med lufttorkad skinka från sjukt djur från Rumänien på en rastplats. Sedan kommer vildsvin dit och äter upp den.

I det läget gäller det att snabbt upptäcka smittan och att sedan skjuta av alla vildsvin i området.

– Då behöver vi ha planering och lagändringar på plats så att inte enskilda markägare kan hindra en insats. Någon måste kunna peka med hela handen, som vid ett skogsbrand. Snabba och effektiva insatser kan innebära enorma vinster för samhället på lång sikt, säger Henrik Thurfjell.

För att underlätta sådana insatser diskuteras såväl användandet av sinnrikt konstruerade svinfällor och avancerad teknisk utrustning som ljuddämpare och bildförstärkare, för att effektivare jakt. Nyligen har regeringen öppnat för att tillåta nya termiska sikten som använder djurets kroppsvärme.

Annons
Annons

Protester i Polen.

Foto: TT Bild 1 av 1

Vi har sett en snabb spridning och det är mer en tidsfråga innan svinpesten når oss.

Christer Pettersson har i många år jobbat med vildsvinsfrågor på Naturvårdsverket. Han betonar vikten av att alla insatser sker i samverkan mellan myndigheter, jägare och markägare. Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt analyserar just nu hur stor risken för smittspridning är vid olika täthet av vildsvinsstammen.

– Om resultatet skulle bli att det behövs en mycket kraftig avskjutning av det svenska vildsvinsbeståndet så behöver vi alla sätta oss ner tillsammans och resonera kring hur detta ska gå till, säger Christer Pettersson.

Protester i Polen.
Protester i Polen. Foto: TT

Lena Hult som är smittskyddssamordnare på Jordbruksverket bekräftar att svinpesten är en fråga som nu fått mycket hög prioritet.

– Det är en nöt som vi jobbar med och där vi har mycket samarbete med Naturvårdsverket. Vi har sett en snabb spridning. Problemet är att vi har väldigt många vildsvin som dessutom är listiga och svåra att jaga, säger Lena Hult.

– Vi måste vara uthålliga i vår beredskap och riskkommunikation eftersom hotet kan komma att kvarstå länge om inte bekämpningen lyckas i de länder som nu är drabbad, tillägger hon.

Svinpesten kommer ursprungligen från Afrika söder om Sahara. Europa har med undantag av några avgränsade utbrott varit befriat. Den nya epidemin kom sannolikt till Georgien via en hamn för några år sedan och har sedan rört sig upp genom Vitryssland och är nu etablerad i Baltikum.

Annons
Annons

En bil desinficeras i Kina.

Foto: Ng Han Guan/AP Bild 1 av 1

EU-länderna har sett fronten närma sig men det är nu då den passerat EU:s yttre östra gräns och trängt långt in i Polen som EU lyft frågan på allvar. Nyligen har det också varit punktvisa utbrott i Tjeckien och ett pågående i södra Belgien, nära gränsen till Frankrike, som oroat.

Vildsvinen kan ju gå på vägen, simma runt stängslet eller gräva sig under.

I Polen, där svinuppfödning är en mångmiljardindustri, vill regeringen skjuta ut 90 procent av landets vildsvin eller närmare bestämt 210 000 djur. Åtgärden har väckt protester bland jägare och markägare som menar att mer resurser istället borde läggas på ökad sanitet hos landets svinuppfödare.

En bil desinficeras i Kina.
En bil desinficeras i Kina. Foto: Ng Han Guan/AP

I Kina dök smittan upp i augusti 2018 och har sedan dess spridit sig i 24 provinser där mer än 900 000 svin har fått nödslaktas.

För ett land som Danmark, där svinuppfödning är en basnäring, är svinpesten ett betydande hot. För att försöka hindra spridningen har Danmark börjat bygga ett sju mil långt stängsel längs gränsen mot Tyskland. Även en rad andra länder planerar stängsel. Men Henrik Thurfjell är skeptisk.

– Vildsvinen kan ju gå på vägen, simma runt stängslet eller gräva sig under. Jag tror att stängsel mest är för att lugna hemmaopinionen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons