Annons

Övervakning och inkasso – tre aktier att satsa på

Tre aktier visar positiva signaler efter sina kvartalsrapporter, enligt Investtechs tekniska analys.

Under strecket
Publicerad

Lagercrantz Group arbetar bland annat med marina datorer och monitorer samt med övervakningskameror.

Foto: Lagercrantz GroupBild 1 av 1

1 / 5

Lagercrantz Group arbetar bland annat med marina datorer och monitorer samt med övervakningskameror.
Lagercrantz Group arbetar bland annat med marina datorer och monitorer samt med övervakningskameror. Foto: Lagercrantz Group
Annons
Annons
Bild 1 av 1

2 / 5

Lagercrantz Group

Teknikkoncernen Lagercrantz Group B visar en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Enligt Investtechs forskning har dessa aktier tenderat att leverera meravkastning mot marknaden under kommande månader.

Bolaget presenterade en delårsrapport på tisdagsmorgonen och har därefter stigit på hög volym. Detta antyder ökad aggressivitet bland köpare vilket förstärker köpsignalen från en rektangelformation som gavs efter att kursen passerade 94 kronor.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

3 / 5

Intrum

Inkassoföretaget Intrum steg på hög volym i samband med onsdagens rapport. Slutkursen på 262,70 kronor innebär att motstånd från flera kurstoppar kring 245 kronor passerats vilket är en köpsignal. Aktien har också brutit taket i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Enligt Investtechs statistik ger trendbrottet goda statistiska utsikter för fortsatt kursuppgång.

Kortsiktiga styrketecken är positiv volymbalans och högt RSI. Dessa förstärker ovan nämnda köpsignaler.

Investtechs rekommendation: Köp.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

4 / 5

Getinge

Getinge B ligger i en fallande trendkanal på medellång sikt. Kursen i medicinteknikbolaget steg dock nära 15 procent i samband med onsdagens rapport. Detta fick aktien att passera tidigare motstånd vid 95 kronor vilket gav köpsignal från en dubbelbotten-formation. Enligt teknisk analys-teori antyder formationen att optimism dominerar och att aktien inlett ett trendomslag.

Signalen förstärks av positiv volymbalans, vilket innebär att kursen under den senaste månaden tenderat stiga på dagar då omsättningen varit hög och falla då den varit låg, samt av högt RSI som indikerar att kortsiktigt momentum är starkt positivt. En slutkurs över 110 kronor skulle förstärka den tekniska bilden ytterligare och vara en långsiktig köpsignal.

Investtechs rekommendation: Svagt köp.

Annons
Annons

5 / 5

Vad är teknisk analys?

Teknisk analys studerar marknadsaktörernas beteende genom att använda grafer och statistik.

Teknisk analys använder bara kurs och handelsvolym som underlag. Den grundläggande teorin är att all relevant information som marknadsaktörerna har är alltid representerad i aktiekursen och att marknaden återupprepar sig på ett sådant sätt att det uppstår mönster. De mönstren kan identifieras och åskådliggöras med statistik eller visuellt i grafer.

Hur teknisk analys används är upp till den enskilde. Vissa använder teknisk analys som enda analysmetod medan andra använder teknisk analys som ett timing-verktyg för aktier som är utvalda med hjälp av fundamental eller annan analys.

Stöd och motstånd

Stöd och motstånd är nivåer där aktiekursen vanligtvis vänder. Motstånd ligger över den aktuella kursen och stöd ligger under den aktuella kursen.

Om man tittar tillbaka på en prisgraf i efterhand är det lätt att identifiera var stöd och motstånd men då är det försent att handla. Erfarenhet visar emellertid att aktier har en tendens att vända på samma nivåer i framtiden. Det är den informationen som teknisk analys försöker att utnyttja.

Stöd och motstånd bildas efter flera parametrar. De viktigaste delarna är tidigare toppar och bottnar, kursnivåer med hög omsättning samt golv och tak i trendkanalen.

Köp när motstånd bryts.

Sälj när stöd bryts.

Köp när kursen sjunker mot stöd, särskilt när marknaden generellt är positivt.

Sälj när kursen stiger mot motstånd, särskilt när marknaden generellt är negativt.

Trend

Erfarenhet visar att aktiemarknaden, liksom konjunkturer generellt, rör sig i trender. Det gäller också enskilda aktier. En trend kan vara stigande, sjunkande eller horisontell. Teknisk analys försöker identifiera och utnyttja de här trenderna.

En stigande trend karakteriseras idealiskt av en följd av stigande bottnar och toppar. En fallande trend karakteriseras av en följd av fallande bottnar och toppar.

Genom att binda samman bottnar och toppar med en så kallad trendlinje, får man en indikation på den mest sannolika framtida kursutvecklingen.

Köp aktier i stigande trender och behåll dem tills trenden vänder.

Sälj eller blanka aktier i sjunkande trender.

Källa: Investtech

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons