Annons

”Oviljan att förhandla blir tydlig i AD-domen”

Arbetsgivaren vill framställa hamnarbetarna i Göteborg som rabiata bråkstakar. I en dom i Arbetsdomstolen blir det tydligt att Sveriges Hamnar inte vill förhandla med oss, skriver Eskil Rönér, Svenska Hamnarbetarförbundet.

Under strecket
Publicerad

Eskil Rönér

Foto: pressbild Bild 1 av 3
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 2 av 3

Eskil Rönér

Foto: pressbild Bild 3 av 3

Eskil Rönér

Foto: pressbild Bild 1 av 2
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT Bild 2 av 2
1/2

Eskil Rönér

Foto: pressbild
2/2
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

DEBATT | HAMNKONFLIKTEN

Sveriges Hamnar fälldes nyligen i Arbetsdomstolen för brott mot förhandlingsplikten (MBL §10) och dömdes att betala skadestånd till Svenska Hamnarbetarförbundet för att ha förhalat förhandlingar under avtalsrörelsen i hamnarna 2017. Följden av arbetsgivarnas agerande blev att möjligheten att säkra heltäckande representation och fredsplikt i branschen återigen förspilldes.

Vårt förslag att göra om Hamn- och Stuveriavtalet till ett trepartsavtal, där vi tillsammans med Transportarbetareförbundet gemensamt tecknar kollektivavtal med arbetsgivarsidan, blev aldrig ens föremål för diskussion när det tidigare avtalet löpte ut.
Många frågar oss nu om Arbetsdomstolens dom innebär att en lösning på hamnkrisen är inom räckhåll? Det realistiska svaret är tyvärr: Nej. Svenskt Näringsliv och APM Terminals, som driver den krisande containerterminalen i Göteborg, kommer att fortsätta det senaste årets politiska lobbykampanj för att framställa hamnarbetarna som rabiata bråkstakar. Att de nu själva avslöjats och dömts för att ha brutit mot en av den svenska modellens hörnstenar – skyldigheten att förhandla med den fackliga organisation arbetstagarna själva valt – kommer de helt enkelt inte låtsas om. Så länge regeringens konflikträttsutredning pågår och arbetar fram förslag på inskränkningar i den svenska strejkrätten, saknar Svenskt Näringsliv helt anledning att medverka till en förhandlingslösning.
Den möjlighet som kvarstår för att tvinga fram en förhandlingslösning här och nu, är en allians mellan de två fackföreningarna på arbetstagarsidan. En jämbördig förhandlingskartell mellan Hamnarbetarförbundet och Transport skulle göra det svårt för arbetsgivarna att avvisa möjligheten att få heltäckande fredsplikt i alla hamnar. Ett heltäckande branschavtal skulle samtidigt undanröja motivet för regeringens utredning av inskränkningar i konflikträtten. Ett fackligt samarbete byggt på ömsesidig respekt skulle dessutom ge oss en chans att gå på offensiven mot APM Terminals för att få slut på trakasserierna av enskilda hamnarbetare, återställa säkerheten i en potentiellt livsfarlig arbetsmiljö och värna anställningstryggheten.

Annons
Annons

Eskil Rönér

Foto: pressbild Bild 1 av 1

Tiotals fackföreningsmedlemmar från båda förbunden har sagts upp på grund av arbetsbrist under vintern, för att sedan nekas tillträde till det bemanningsföretag som tagit över deras jobb. De förtjänar inget mindre än att vi tillsammans gör allt vi kan för att bjuda motstånd när trygga jobb ersätts med godtycke och osäkra kontrakt.
Tyvärr verkar förutsättningarna för ett sådant samarbete fortsatt dåliga. LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ägnade en stor del av Ekots lördagsintervju (17/2) åt att med berått mod ljuga om att problemet skulle vara att Hamnarbetarförbundet inte accepterar fredsplikt. Det kan inte ses som något annat än ett ohederligt försök att ducka diskussionen om varför LO efter 46 år fortfarande klamrar sig fast vid sitt avtalsmonopol. Jämbördiga fackliga samarbeten och flerpartsavtal har länge funnits på många svenska arbetsplatser, så varför inte hamnarna?

Eskil Rönér
förbundsordförande Svenska Hamnarbetarförbundet

 Eskil Rönér
Eskil Rönér Foto: pressbild
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons