Annons

På plats för att hylla Churchills 70-åring

Vykortet | Strasbourg

Under strecket
Publicerad

Operan i Strasbourg startade 1701 i en lada. En senare byggnad förstördes 1870 i tysk-franska kriget. Under det tyska styre som följde hade man sådana chefsdirigenter som Wilhelm Furtwängler och Otto Klemperer. Här sjöng Birgit Nilsson Ringen.

I dag uppträder nya stjärnor på Opéra National du Rhin. Där hyllar den franske presidenten Macron och FN:s generalsekreterare Guterres Europarådet, som nu fyller 70 år och firas den 1 oktober med stor pompa och ståt.

Efter andra världskriget längtade många efter europeisk samverkan. Churchill föreslog ett Europaråd. Vid starten 1949 deltog 10 stater, nu är det 47. Fler medlemmar än i EU alltså, men också andra arbetsformer. Europarådet är en diversebutik i mellanstatligt samarbete. De flesta av de över 200 avtalen är frivilliga – de länder som vill ansluter sig.

Europa à la carte, kallas det ibland. Menyn är mycket lång: kultur, arkeologi, utbildning, medicinsk etik, rättsligt samarbete, kamp mot tortyr och korruption, principer för lokalt och regionalt självstyre.

En kärna i samarbetet är obligatorisk för alla medlemsstater, såsom Europakonventionen om mänskliga rättigheter som övervakas av Europadomstolen. Dit kan alla som känner sig förfördelade vända sig efter att ha gått till högsta instans i hemlandet.

De folk som befriade sig från kommunismen drömde om Europa. Inträde i EU låg ännu långt bort, så Europarådet blev den första anhalten. Där fick alla länder komma med som lagt grunden för demokratin, rättsstaten och respekten för mänskliga rättigheter. Med det stretade många stater under 90-talet. Medlemsskaran växte. Sedan gick det bakåt, på sina håll. Ska syndarna kastas ut? Inte så listigt med tanke på allt det samarbete och all den övervakning som bedrivs genom Europarådet. Det tryck man utövar har ofta god verkan.

Plats på operascenen nu för den nyvalda generalsekreteraren Marija Pejčinović Burić från Kroatien. Hon förtjänar svensk uppbackning. Liksom hela Europarådet, som bygger många broar och försvarar europeiska värden i gott samarbete med EU.

DANIEL TARSCHYS var generalsekreterare i Europarådet 1994–1999. daniel.tarschys@gmail.com

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons