Annons

”Påfallande tyst när Iran vill utplåna Israel”

Ilan Ben Dov.
Ilan Ben Dov. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet/TT

Det är inte utan att jag känner viss oro ifråga om den moraliska kompassen hos dem som i bekväma och ståtliga gemak i Stockholm predikar för Israel om rätt och moral. Det skriver Ilan Ben Dov, Israels ambassadör i Sverige.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | ISRAEL

Irans ledare, Ayatollah Khamenei, uppmanar ännu en gång till Israels utplånande. Detta är i sig inget nytt – han har redan vid otaliga tillfällen nyttjat en dylik folkmordsretorik. Denna gång överträffar han dock sig själv med referensen till nazisternas ”slutgiltiga lösning”, hämtad direkt från Adolf Hitler.

Den iranske ledaren är naturligtvis väl medveten om att detta begrepp myntades av Hitler som en eufemism för det största folkmordet i mänsklighetens historia – som syftade till att fullständigt utplåna det judiska folket.

Förvisso skulle man kunna hävda att detta måhända inte är särskilt överraskande. Ayatollornas regim i Iran har alltsedan den islamiska revolution 1979 varit tydlig ifråga om sin inställning vad gäller Israel.

Vad som är överraskande, och oroande, är den öronbedövande tystnaden från alla de svenskar som under så många år attackerat Israel med folkrätten och mänskliga rättigheter som förevändning. När det gäller just Israel är dubbelmoralen påfallande och de mänskliga rättigheterna reserveras för en inte sällan oärlig och illasinnad kritik av staten Israel. Tystnaden är å andra sidan desto mer påfallande ifråga om den ständigt upprepade folkmordsretoriken mot den judiska staten.

Annons
Annons

Denna attityd är inte bara falsk och hycklande – den visar även på en total okunskap om Mellanösterns realiteter.

Självfallet vill jag inte i något avseende förminska vikten av vare sig internationell rätt eller mänskliga rättigheter och det finns heller inte något annat land i Mellanöstern som tydligare försvarar dem än Israel. Samtidigt kan man iaktta en stor brist på ansvar och konsekvens hos dem som kräver att Israel etablerar en palestinsk stat som har alla förutsättningar att bli ännu en iransk proxystat, placerad vid Israels själva hjärta.

Var och en med den minsta förståelse och kunskap om Mellanöstern ser tydligt hur Iran i hela regionen agerar via sina proxyer med målet att sprida den islamiska revolutionen. Denna därtill kryddad med antisemitska och rent nazistiska drag, där det viktigaste budskapet är och förblir utplånandet av den judiska staten.

Låt oss i detta sammanhang också betraka de senaste decenniernas historia.

Det är nu exakt 20 år sedan Israel drog sig tillbaka från södra Libanon. Det omedelbara resultatet blev att Hizbollah, en islamistisk terrororganisation, tog över hela landet som Irans förlängda arm. Denna terrororganisation finansieras, beväpnas och utbildas av Iran och dess revolutionsgarde. Sedan Israel lämnade södra Libanon har området förvandlats till ett huvudcenter för terrorism med tusentals raketer riktade mot Israel i hopp om att genomföra Irans ”slutgiltiga lösning”.

Samma sak hände i Gaza. Som en del i försöken att främja fred med palestinierna drog sig Israel ensidigt tillbaka från Gaza under sommaren 2005. Svaret lät inte vänta på sig. I en våldsam militärkupp tog Hamas, ytterligare en islamistisk terrororganisation, över området och tillsammans med Islamiska Jihad och Hizbollah förenas de kring sitt gemensamma mål – att utplåna staten Israel.

Annons
Annons

Trots allt detta höjs nu krav på Israel att etablera ytterligare en kollapsad stat som inte kommer bli mer än en teokratisk diktatur som förtrycker kvinnor, förföljer hbtq-personer och attackerar Israel.

Det är inte utan att jag känner viss oro ifråga om den moraliska kompassen hos dem som i bekväma och ståtliga gemak i Stockholm predikar för Israel om rätt och moral. Samtidigt som man i praktiken inbjuder till självmord genom etablerandet av en terrorstat endast 15 kilometer från Tel Aviv. För mig reflekterar detta en total avsaknad av moral.

Det ska påpekas att Iran inte är Nazityskland och Khamenei inte är Adolf Hitler. Men med det sagt så ska det inte glömmas att ett av det internationella samfundets största misstag i fråga om 1930-talets Europa var då Hitler talade om den ”slutgiltiga lösningen” och sina intentioner att förinta det judiska folket. Ingen trodde honom och man avfärdade det hela som alltför orimligt. Vi vet vad som hände.

Denna gång, då Khamenei säger att han vill förinta oss, så tror vi honom och vi tar hans ord på stort allvar.

Under 1930-talet fanns inte staten Israel. Denna gång kommer vi israeler se till att den iranska agendan för staten Israel aldrig kommer att kunna genomföras.

Ilan Ben Dov
Israels ambassadör i Sverige

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons