Annons

”Pappan tjänar det dubbla – betalar knappt för barnen”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

När mamman ber sitt ex om pengar till barnen blir han irriterad. Familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut vad som gäller kring underhållsbidrag, när barnen bor mer hos ena föräldern.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag och min före detta sambo har en pojke på 9 år och en flicka som är 7 år tillsammans. De bor större delen av tiden hos mig och är hos sin pappa varannan helg och vissa lov och helgdagar.

Jag arbetar som sjuksköterska och har därför en ganska låg lön medan barnens pappa tjänar ungefär det dubbla. Trots det betalar han knappt något alls för barnen. Ju äldre barnen blir, ju mer och dyrare saker vill barnen ha och de har även en hel del aktiviteter som kostar pengar.

Jag vill naturligtvis ge dem allt jag kan men måste ofta säga nej då det helt enkelt inte går. Finns det något sätt att räkna ut vad man ska få betalt i underhåll? Mitt ex blir irriterad varje gång jag ber honom om pengar.

Går det att göra något om man inte kan komma överens?

/”Syrran”

Den föräldern som har ensam vårdnad har som regel rätt till ett underhållsbidrag.

Caroline Elander Knip: Underhåll till barn är en relativt vanlig fråga i samband med separation. Inledningsvis kan nämnas att man som förälder är underhållsskyldig till dess att barnet fyller 18 år eller avslutar studier på gymnasienivå, dock längst till dess att barnet fyller 21 år. Det är inte heller ovanligt att föräldrarna har olika ekonomiska förutsättningar och varje förälder ska då stå för underhållet utefter vad som är skäligt. I den bedömningen tar man hänsyn både till vad barnet har behov av och vad föräldrarna faktiskt kan betala.

Annons
Annons

Grundtanken är att den förälder som har barnet hos sig ska stå för mat och liknande under den tid som barnet är boende hos den föräldern. Det innebär att om barnet bor växelvis varannan vecka eller liknande ska det i många fall inte utgå något underhåll alls.

Situationen blir en annan då endast en av föräldrarna har vårdnaden om barnet eller om barnet som i ditt fall bor mer hos dig än hos den andre föräldern. Den föräldern som har ensam vårdnad eller som barnet bor stadigvarande hos har då som regel rätt till ett underhållsbidrag från den andra föräldern.

Det är ni föräldrar gemensamt som ska besluta om barnens utgifter i form av kläder, saker och aktiviteter. Konsumentverket har tagit fram riktlinjer för ungefärliga kostnader för mat, kläder, fritid och liknande för barn baserat på dess ålder och de har även riktlinjer för vuxna och för hushållets samlade kostnader.

Om barnens far tjänar dubbelt så mycket som dig är det rimligt att han utger ett underhåll.

Observera att det är just riktlinjer och att det naturligtvis kan skilja sig åt. På Försäkringskassans hemsida går det att fylla i en kalkyl som kan vara till hjälp och de ska också vara behjälpliga i att räkna ut lämpliga belopp för underhållsbidrag. Du kan där också ansöka om underhållsstöd för det fall barnens far inte vill betala något underhåll.

Om barnens far tjänar dubbelt så mycket som dig och barnen endast bor där varannan helg är det rimligt att han utger ett underhåll för barnens kostnader. För att kunna göra en beräkning är det dock nödvändigt att ha vissa grundläggande uppgifter tillhands om såväl din som barnens fars ekonomi.

Om ni inte kan komma överens erbjuder även kommunen kostnadsfria samarbetssamtal där ni kan diskutera frågor som rör barnen. Om inte heller det går kan man även vända sig till tingsrätten för att få saken prövad. De kan då fatta beslut om vilken summa som ska utgå i underhållsbidrag till dig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons