Annons

”Pappan vill ha min dotters pass – kan jag vägra?”

”Du ha rätt att neka pappan att få passet”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén
”Du ha rätt att neka pappan att få passet”, skriver Caroline Elander Knip. Illustration: Thomas Molén

Pappan vill inte säga vart han ska resa med dottern och hur länge. SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip svarar på frågan om en mamma kan vägra att ge passet till sin ex-man, trots gemensam vårdnad.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Jag och mitt barns pappa är separerade och har gemensam vårdnad om vår dotter som nu är fem år. Jag har hennes pass hemma hos mig just nu men dottern bor hos oss varannan vecka. Nu vill pappan plötsligt ha passet för att åka utomlands tillsammans med vår dotter under sin semester men han vägrar berätta både hur länge resan ska vara och vart de ska åka. Det känns naturligtvis inte bra. Visst borde jag ha rätt att få veta var min dotter ska befinna sig? Kan jag vägra ge över passet om han inte berättar eller måste jag ge honom det fast att jag inte vill? Om jag inte ger honom det, vad kan då hända?

/Fundersam mamma

Caroline Elander Knip: I alla frågor som rör barn är det barnets bästa som ska vara avgörande. Det innebär i de flesta fall att barnet ska ha rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Vid gemensam vårdad ska ni föräldrar gemensamt fatta alla beslut som rör barnet som är av större betydelse. Det rör exempelvis beslut om skola, sjukvård och pass.

Mer vardagliga beslut som vilken middag som ska serveras eller tid för läggning kan den föräldern som barnet för tillfället vistas hos fatta själv.

Annons
Annons

Då det finns flera oklara faktorer såsom resmål och resans längd kan du ha rätt att neka honom att få passet.

En resa kan anses vara av större betydelse och du har rent juridiskt möjlighet att säga nej. När de gäller mer sedvanliga kortare semesterresor är den generella uppfattningen att det är en typ av resor som den andra vårdnadshavaren som regel får acceptera.

Om det däremot är en resa som till viss del påverkar barnet negativt genom att barnet inte får träffa den andra föräldern under längre tid eller missar skolan blir dock läget ett annat. Samma sak gäller om det finns en misstanke om att en förälder planerar att kvarhålla barnet utomlands. Då det, såsom jag läser din fråga, finns flera oklara faktorer såsom resmål och resans längd kan du ha rätt att neka honom att få passet.

En inledande rekommendation är att försöka tala med dotterns far och förklara att du behöver få mer information för att kunna godkänna resan. Familjerätten som du når via socialtjänsten på kommunen kan också vara behjälpliga genom att erbjuda er samarbetssamtal.

Det du riskerar med att vägra ge över passet är alltså att din dotters far väljer att vända sig till domstol.

För det fall ni har svårt att samarbeta om er dotter finns möjligheten att vända sig till domstol. Den möjligheten har både du och dotterns far. Om du nekar en resa utan att ha tillräckliga skäl kan det vara något som tingsrätten bedömer vara negativt. På samma sätt kan det bedömas negativt för dotterns fars del om han undanhåller information för dig utan att ha en god grund för det.

Generellt sett krävs det relativt långtgående samarbetssvårigheter över en längre tid för att tingsrätten ska anse det vara motiverat att någon av föräldrarna tillerkänns ensam vårdad. En enstaka händelse är som regel inte tillräckligt. Det du riskerar med att vägra ge över passet är alltså att din dotters far väljer att vända sig till domstol för att få frågor om er dotters vårdnad, boende och umgänge avgjorda.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons