Annons

Partier: Vill att ÖB uttalar sig om ubåtsuppgifterna

Korvetten HMS Stockholm passerar fyren Fjärdhällan under ubåtsjakten 2014.
Korvetten HMS Stockholm passerar fyren Fjärdhällan under ubåtsjakten 2014. Foto: Lars Pehrson

Flera riksdagspartier vill ha mer information av försvaret om ubåtsjakten 2014, både avseende bevisläget och påtryckningar mot chefen för militärens undervattensanalyser.

– ÖB behöver komma till utskottet och kommentera Musac-chefens uppgifter, säger Mikael Oscarsson (KD).

Under strecket
Publicerad

Nyligen berättade Peter Gnipping, tidigare chef för Marinens undervattensanalyscentral, Musac, om efterspelet till ubåtsjakten 2014 i en intervju i SvD.

Enligt Gnipping utsattes han för påtryckningar och press att ompröva analysresultatet som visade att det då tyngsta beviset från ubåtsjakten 2014 inte kunde härledas till en kränkande ubåt, utan bestod i en ljudsignal till en SMHI-boj.

Två kommendörkaptener från Högkvarteret dök då upp oanmälda i Musacs lokaler:

– De ifrågasatte varför vi höll på med det här överhuvudtaget och lät förstå att det var bättre för alla om vi inte gjorde det, berättade Gnipping.

Underrättelseprofessorn Wilhelm Agrell reagerade hårt på uppgifterna från den förre Musac-chefen och såg paralleller till 1980-talets ubåtsincidenter:

– Nu har vi fått ytterligare en sådan händelse som skulle behöva genomlysas med en oberoende granskning, även agerandet gentemot Musac-chefen. Det visar också att den bör ligga utanför själva myndigheten Försvarsmakten.

SvD har frågat samtliga åtta riksdagspartier dels om man vill se en oberoende granskning, dels om försvarets hemliga ubåtsrapport till regeringen ska redovisas för riksdagen.

Annons
Annons

MP, V, KD och L vill ha ytterligare information. S, SD, M och C tycker i nuläget inte att det finns skäl att kräva det.

MP:s Elisabeth Falkhaven menar att ubåtsrapporten från 2015 nu ska redovisas i sin helhet i försvarsutskottet. Därefter ska MP ta ställning till om det finns skäl att gå vidare med ytterligare granskning:

– Efter att försvarsutskottet fått full insyn i ärendet behöver vi avgöra om en oberoende utredning bör tillsättas.

Allan Widman (L):

– Jag vill att Försvarsmakten kommer till utskottet och redovisar den rapport som Musac-chefen överlämnade till Högkvarteret där det sägs att det som först beskrevs som ett avgörande bevis för en kränkning var felaktigt.

Mikael Oscarsson (KD):

– Jag tycker att ÖB behöver komma till utskottet och kommentera Musac-chefens uppgifter, och om det sedan den förra redovisningen 2015 finns ytterligare saker som har framkommit och som utskottet behöver få reda på

Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson har ”förtroende för de utredningar som Försvarsmakten gjort” men vill ändå att försvarsutskottet får ta del av innehållet i ubåtsrapporten:

– Ja, det tycker jag för transparensens skull.

Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) anser att det är upp till Försvaret att redovisa om det skett förändringar i den bedömning som redovisats tidigare, i så fall ska utskottet informeras.

– Först då är det möjligt att ta ställning till frågan om behovet av en oberoende granskning.

Niklas Karlsson (S) har inga krav, varken på fortsatt granskning eller mer information:

– Utskottet har regelbundet informationsutbyte med Försvarsmakten i flera frågor.

Roger Richthoff (SD):

– Vi från Sverigedemokraterna litar på ÖB och Försvarsmaktens officiella förklaringar i detta stycke.

Daniel Bäckström (C) ”utesluter inte att frågan kommer att diskuteras i Försvarsutskottet, men har inga krav i nuläget”.

Försvaret har avstått från att bemöta den förre Musac-chefens redogörelse:

– Jag har inga kommentarer till de uppgifterna utan det får stå för honom, sa ÖB Micael Bydén till SVT:s Rapport under Folk och Försvars rikskonferens tidigare i veckan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons