Annons

Partiernas ekonomi – de tjänade mest i fjol

 SvD har gått igenom färska siffror som visar hur mycket varje parti tjänade 2019.
SvD har gått igenom färska siffror som visar hur mycket varje parti tjänade 2019. Foto: Jonas Ekströmer/TT, Jessica Gow/TT och Tomas Oneborg.

Statliga bidrag, utdelning från investmentbolag och privata gåvor från näringslivstoppar. Riksdagspartierna har en rad olika inkomstkällor. SvD har gått igenom färska siffror som visar hur mycket varje parti tjänade 2019.

Under strecket
Publicerad

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni (L).

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Isabella Lövin, donerade 160 000 kronor till partiet.

Foto: Magnus Andersson/TT

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

Foto: Adam Ihse /TT

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Foto: Tomas Oneborg

 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Foto: Johan Nilsson/TT

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Foto: Simon Rehnström

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Foto: Jessica Gow/TT

Statsminister Stefan Löfven och finansmInister Magdalena Andersson.

Foto: Tomas Oneborg

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni (L).

Foto: Jonas Ekströmer/TT

8. Liberalerna, 42 miljoner kronor

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni (L).
Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni (L). Foto: Jonas Ekströmer/TT

Liberalerna har inte bara haft det tufft när det gäller väljarstöd – det var också det riksdagsparti som tjänade minst pengar i fjol.

Majoriteten av riksdagspartiernas ekonomi är till övervägande del beroende av offentligt stöd. Så även Liberalernas. Hela 76 procent av de 42 intjänade miljonerna kommer från statligt stöd till parti som deltagit i riksdagsval och partigruppsstöd.

Medlemsavgifterna är också låga i jämförelse med de andra partierna, och uppgick till 1,1 miljoner kronor. Försäljningen var desto mer lukrativ, och drygade ut kassan med 5 miljoner.

Precis som övriga partier fick L partistöd från Sveriges kommuner och regioner (SKR). De erhöll även lönebidrag från Arbetsförmedlingen.

Ulrika Francke, före detta L-politiker och tidigare vice ordförande i Swedbank, var den största privata bidragsgivaren. Hon gav 25 400 kronor till partiet.

Annons
Annons

Isabella Lövin, donerade 160 000 kronor till partiet.

Foto: Magnus Andersson/TT

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

Foto: Adam Ihse /TT

7. Miljöpartiet, 45 miljoner kronor

Isabella Lövin, donerade 160 000 kronor till partiet.
Isabella Lövin, donerade 160 000 kronor till partiet. Foto: Magnus Andersson/TT

Flest bidrag från privatpersoner som överskrider tröskelvärdet på 23 250 kronor har Miljöpartiet, närmare bestämt 33 stycken.

Det är huvudsakligen gåvor från statsråd, statssekreterare, riksdagsledamöter och EU-parlamentariker – en slags frivillig partiskatt. Högst summa donerade språkröret Isabella Lövin, som gav bidrag om 160 000 kronor. Andraplatsen kniper finansmarknadsminister Per Bolund, med 137 000 kronor.

Det statliga partistödet uppgår till drygt 30 miljoner kronor, intäkter från försäljning till 5,4 miljoner kronor och medlemsavgifterna 1,6 miljoner kronor.

Under kategorin övrigt, som utgör 1 procent av den totala summan, listas intäkter från bland annat valutakursvinster, skadestånd och vinster från avyttring av inventarier. Skadeståndet gäller en leverantör som inte följt avtal, enligt Miljöpartiet.

6. Kristdemokraterna, 57 miljoner kronor

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch. Foto: Adam Ihse /TT

För Kristdemokraterna blev 2019 ett ekonomiskt framgångsrikt år. Andelen pengar som kommer från statligt stöd har minskat markant jämfört med 2018, från 84 procent till 59 procent och uppgick till drygt 33 miljoner kronor.

Annons
Annons

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.

Foto: Tomas Oneborg

 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.

Foto: Johan Nilsson/TT

Medlemsavgifterna inbringade dock bara 2,1 miljoner kronor – betydligt lägre än de 6 miljoner kronor som den kraftiga medlemstillströmningen från 2018 gav.

Intäkter på 19 miljoner kronor bokförda under rubriken ”övrigt” stod för lite mer än en tredjedel av fjolårets ekonomi. Kronor rullade bland annat in från tjänster köpta av distrikt och avdelningar, kursavgifter, fakturerade personalkostnader och hyresintäkter.

5. Vänsterpartiet, 59 miljoner kronor

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt.
Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt. Foto: Tomas Oneborg

Även Vänsterpartiet drygade ut kassan jämfört med året innan. Partiet tjänade 59 miljoner kronor 2019 – en ökning med runt 10 miljoner kronor.

Precis som Miljöpartiet har V många privata bidragsgivare internt. En skillnad är dock att bidraget styrs av V:s partistadgar. Enligt dem ska förtroendevalda betala obligatorisk partiskatt, vilken omfattar alla inkomster från fasta arvoden på mer än cirka 28 000 kronor efter skatt.

Överlägset högst partiskatt har Vänsterpartiets EU-parlamentariker Malin Björk betalat. Den ligger på närmare 476 000 kronor – att jämföra med partiledare Jonas Sjöstedts 144 000 kronor. Totalt fick partiet in 5 miljoner kronor i partiskatt 2019.

6 miljoner av resterande intäkter kommer från försäljning, 2,3 miljoner från medlemsavgifter och 46 miljoner från det statliga partistödet.

4. Sverigedemokraterna, 119 miljoner kronor

 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson.
 Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Foto: Johan Nilsson/TT
Annons
Annons

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Foto: Simon Rehnström

Sverigedemokraterna har nästan dubbelt så höga inkomster som Vänsterpartiet. 2019 uppgick de till drygt 119 miljoner kronor, varav 77,5 miljoner var statligt partistöd. Medlemsavgifterna stod för 6,7 miljoner, och intäkter från försäljning 8 miljoner.

SD har inte fått några bidrag som överstiger tröskelvärdet och som därmed ska särredovisas. Däremot har partiet fått interna bidrag som ger ordentligt klirr i kassan, totalt 21 miljoner kronor. Det lokala partistödet har varit omtvistat för de partier som använder sig av det. Kritiker menar att pengarna borde stanna i kommunerna.

En annan omdebatterad intäkt, som även C och S erhåller, är den från Svenska kyrkan. Pengarna är ett mandatstöd som baseras på resultatet i kyrkovalet. Att moderpartierna tar emot pengar från Svenska kyrkan beror på att de fortfarande organiserar kyrkovalets nomineringsgrupper. SD mottog 2019 drygt 40 000 kronor.

Partiet fick även in 2,9 miljoner kronor i form av deltagaravgifter till arrangemang och event.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Foto: Simon Rehnström

3. Moderaterna, 130 miljoner kronor

På bronsplatsen i partiernas inkomstliga återfinns Moderaterna. 97 av de totalt 130 miljonerna kommer från det offentliga partistödet. Liksom SD får även M stor hjälp från de lokala partiorganisationerna. Det interna stödet landade på 17,8 miljoner kronor.

Annons
Annons

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Foto: Jessica Gow/TT

Statsminister Stefan Löfven och finansmInister Magdalena Andersson.

Foto: Tomas Oneborg

Moderaterna har en privat bidragsgivare som donerat 50 000 kronor till partiet, men fick också stöd från flera stiftelser. 600 000 kronor kom från Stiftelsen Securitas, kontrollerad av tidigare M-toppar som Ulf Adelsohn och Carl Bildt. Arvid Lindmans 60-årsfond bidrog med drygt 80 000 kronor.

Medlemsavgifterna drog in 3,8 miljoner kronor, försäljning 5,2 miljoner kronor och deltagaravgifter 880 000 kronor.

2. Centerpartiet, 188 miljoner kronor

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Foto: Jessica Gow/TT

Centern är det parti som är minst beroende av statligt partistöd, som för partiet blev 45 miljoner och utgör 24 procent av intäkterna.

I stället kommer majoriteten av inkomsterna från dotterbolaget Randello Invest. Bolaget bildades 2005, efter försäljningen av Centertidningarna AB. Vinsten på 1,8 miljarder placerades i Randello Invest, som förvaltar pengarna. Bolaget delade i fjol ut 114,5 miljoner kronor till partiet.

C fick dessutom in 9,2 miljoner i försäljning, drygt 750 000 kronor i mandatstöd från Svenska Kyrkan och 17,4 miljoner kronor från Centerpartiets internationella stiftelse.

Däremot redovisade partiet 0 kronor i medlemsavgifter. Men det betyder inte att de inte har fått några nya medlemmar under fjolåret.

”Centerpartiet administrerar upptaget av medlemsavgifterna på riksnivå, men de tillfaller sedan oavkortat Centerpartiets lokala avdelningar. Eftersom redovisningen avser riksnivå redovisas medlemsavgifterna på lokal nivå”, skriver partiets ekonomichef Håkan Granlund i ett mejl till SvD.

1. Socialdemokraterna, 379 miljoner kronor

Statsminister Stefan Löfven och finansmInister Magdalena Andersson.
Statsminister Stefan Löfven och finansmInister Magdalena Andersson. Foto: Tomas Oneborg

Topplaceringen kniper återigen Socialdemokraterna, som med god marginal tjänade mest av partierna i fjol. Av de nära 379 miljonerna kommer 34 procent från offentligt bidrag. Donationer från fackförbund uppgick till drygt 11 miljoner.

Men den största inkomstkällan är partiets lotterier, som tillsammans med övrig försäljning står för nästan hälften av intäkterna. Enbart lotterierna gav 181,5 miljoner kronor under 2019.

Liksom SD och C fick partiet mandatstöd från Svenska Kyrkan. Socialdemokraterna får klart mest i stöd: 1,7 miljoner kronor. Andra betydande bidrag till partikassan var intäkter av kapital på 40 miljoner kronor, donationer från minnesfonder och dödsbon samt medlemsavgifter på 4,3 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons