Annons

”Pedagogiska ideal ska inte gå före elevernas framtid”

Replik från Lotta Edholm (L).
Replik från Lotta Edholm (L). Foto: Henrik Montgomery/TT
Publicerad

REPLIK | SKOLAN

Gunnel Colneruds artikel om särskilda undervisningsgrupper bygger på okunskap om hur verkligheten ser ut i svensk skola. Verkligheten är att många elever exkluderas i skolan när de tvingas in i klassrumssituationer som de inte klarar av, och att de förlorar skolår efter skolår där de inte får den kunskap de har rätt till. Den här frågan har debatterats så länge jag kan minnas och ärligt talat tycker jag inte att vi kan fortsätta säga till dessa elever och deras föräldrar att detta är det bästa vi kan erbjuda.

För många elever i behov av särskilt stöd fungerar lärmiljön i helklass utmärkt: man kan behöva anpassningar, men i grund och botten är miljön lämplig. Men det står klart för både föräldrar och lärare att för en del elever fungerar inte det. Resultatet är elever som mår dåligt, som blir utåtagerande, som man kämpar för att hålla kvar i klassrummet, samtidigt som läraren också ska ge de andra eleverna en undervisning med kvalitet. I ytterlighetsfallet slutar eleven helt enkelt att gå till skolan, och blir hemmasittare.

Därför föreslår vi fler högspecialiserade resursklasser. Nyckelordet är just ”högspecialiserad”. Fokus måste vara på att ge eleverna kunskap. Det ska inte vara lägre krav, och inte heller lägre kompetens hos lärarna – utan i stället högre specialkompetens. Skolinspektionen visade i en rapport för ett par år sedan att just den typen av verksamheter gör att eleverna klarar skolan bättre, att de får högre betyg samt att närvaron är högre. Detta jämfört med elever med motsvarande svårigheter som går i vanlig klass.

Annons

Colnerud skriver att ”endast en engagerad och kunnig profession kan genomföra det inre arbete som eleverna behöver”. Det är oklart vad Colnerud tror att våra engagerade och kunniga lärare sysslar med på dagarna. Enligt min erfarenhet så vänder de ut och in på sig själva för att hjälpa alla elever, särskilt de i behov av särskilt stöd.

Men hur mycket lärarna än kämpar kan de inte anpassa utbildningen tillräckligt mycket för de elever som inte har möjlighet att lära sig i den lärmiljö som erbjuds. Det är inte anständigt att riskera elevers framtid i syftet att förverkliga pedagogiska ideal.

Lotta Edholm (L)
oppositionsborgarråd i Stockholm och biträdande skolpolitisk talesperson för Liberalerna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons