Annons

”Vårdköerna ska börja sjunka direkt”

Socialminister Lena Hallengren (S) och Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Socialminister Lena Hallengren (S) och Marie Morell, ordförande i sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Foto: Lars Schröder/TT

Nu kommer pengarna till den nya kömiljarden och redan i år ska det märkas att vårdköerna minskar.

– Köerna ska börja sjunka direkt, annars får man inte del av några kö-pengar, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Under strecket
Publicerad

Under onsdagen presenterade regeringen, C och L sin nya överenskommelse om sjukvården med Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Totalt handlar det om 9,4 miljarder till sjukvården, varav 1,6 miljarder till den uppdaterade kömiljarden.

Som SvD kunde avslöja redan i slutet av maj så är S-MP-regeringen, C och L överens om att ändra inriktningen för kömiljarden. I stället för att jämföra regionerna med varandra som man gjort tidigare ska varje region som gör framsteg och kortar köerna få del av pengarna.

Den enskilda regionen ska alltså visa att köerna minskat mellan hösten 2018 och hösten 2019 om man ska belönas i december.

Den gamla kömiljarden som togs bort 2014 gynnade regioner med en relativt frisk befolkning, där man dessutom har många vårdval och ett stort vårdutbud som genererar många patientbesök. Förlorarna var glest befolkade regioner med långa avstånd, svårigheter att rekrytera personal och långt mellan sjukhusen.

Det är ju inte minst kroniker och multisjuka som gör många återbesök.

Den nya kömiljarden har närmast ett motsatt upplägg.

Annons
Annons

För regeringen har det varit viktigt att få igång systemet med de nya ”antikö-pengarna” redan i år. Att sjukvården dras med långa köer som dessutom fortsätter att öka är politiskt känsligt för S-MP-regeringen.

Efter reklamen visas:
Över 9 miljarder till hälso- och sjukvården

Men alla detaljer i den nya uppdaterade kömiljarden är inte klara. De ska tas fram senare i år och är sedan tänkta att införas under 2020. Det handlar bland annat om att få in statistik för alla återbesök som sker i den svenska sjukvården.

– De uppgifterna finns inte i dag, men när vi får dem vill vi göra om kömiljarden ytterligare. Statistiken är jätteväsentlig och vi hoppas kunna lägga in det under nästa år. Det är ju inte minst kroniker och multisjuka som gör många återbesök, och när man mäter köer är det väldigt viktiga patientgrupper., säger Lena Hallengren och tillägger:

– Förmodligen måste vi skruva i kömiljarden under hela perioden fram till 2022 innan vi är helt klara med detaljerna.

Acko Ankarberg Johansson (KD) är ordförande i riksdagens socialutskott, och hon anser att regeringen borde ha kommit tidigare och längre med den nya kömiljarden.

Inför 2020 måste SKL och regeringen göra ett grundligare arbete.

– Äntligen kommer pengar för i år som riksdagen genom KD-M-budgeten beslutade om i december och som innebär en förstärkning jämfört med tidigare år. Nästan ett halvår har gått och beskedet i dag räcker inte. Innehållet i den nya uppdaterade kömiljarden är i många delar alldeles för vagt. Inför 2020 måste Sveriges kommuner och landsting, SKL, och regeringen göra ett grundligare arbete, säger hon.

Lena Hallengren anser att det inte spelar så stor roll vad som står i budgetreservationen från M och KD.

– Landstingen och SKL kan inte förhålla sig till låtsaspengar, de måste utgå från hur mycket pengar man fick 2018 och hur mycket de får 2019. Nu har vi gjort flera viktiga överenskommelser med SKL som innebär att de får tre miljarder kronor mer under 2019 för flera nya satsningar inom sjukvården.

3,3 miljarder ska ges till sjukvårdens medarbetare, 2,4 miljarder går till en samlad satsning på primärvården och 1,7 miljarder satsas på arbetet med den psykiska ohälsan. Dessutom satsas nästan 500 miljoner särskilt på att korta köerna i cancervården.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons