Annons

Pensionsförslag kritiseras: "Sparare kommer drabbas"

Det nya förslaget missgynnar spararen, enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.
Det nya förslaget missgynnar spararen, enligt Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Foto: Lars Pehrson, Fredrik Sandberg/TT

Regeringens förslag om fri flytträtt för pensionssparande sågas av två tunga röster på sparmarknaden.

– Det här betyder att flytträtten blir fri först efter tio år, säger Helena Palmgren, vd på Brummer Life.

Under strecket
Publicerad

Helena Palmgren, vd Brummer Life.

Foto: Gustaf Waesterberg / Brummer & Partners Bild 1 av 1

Riksdagen ska rösta om den nya lagen om flytträtt för pensionssparande i höst och blir det ett ja så börjar den gälla vid årsskiftet. Nu möter förslaget hård kritik.

Syftet med den nya lagen är att effektivisera den befintliga flytt- och återköpsrätten, med andra ord underlätta för sparare att komma ur dyrt och dåligt pensionssparande.

Det pensionssparande som berörs är sparande i individuell tjänstepension (utanför kollektivavtalen), privatpension och kapitalförsäkring.

En av de centrala frågorna är om kunden ska kunna tvingas betala en avgift, ofta en viss procent av det sparade kapitalet, för att få lov att flytta sparandet till ett annat försäkringsbolag.

Detta är alltså utöver den avgift som spararen får betala för de rent administrativa kostnader som försäkringsbolaget har.

En sådan flyttavgift ska täcka säljkostnader – i propositionen används begreppet anskaffningskostnad – som bolaget haft, bland annat provisioner till försäkringsförmedlare.

I ett tidigare utkast föreslog regeringen att flyttavgiften kunde tas ut upp till fem år efter att försäkringen tecknats, därefter skulle avgiften vara noll. Nu har den perioden fördubblats till tio år.

Annons
Annons

Helena Palmgren, vd Brummer Life.

Foto: Gustaf Waesterberg / Brummer & Partners Bild 1 av 1

Flera av de stora försäkringsbolagen, liksom Finansinspektionen, hade synpunkter på att fem år var för kort tid, och de har nu fått gehör. Det upprör andra aktörer i branschen.

– Vi har ju en lagstadgad flytträtt i Sverige för försäkringar tecknade efter juli 2007. Det man säger nu är att all individuell pensionsförsäkring, även nytecknade, är helt okej att låsa in med höga avgifter i tio år, säger Helena Palmgren, vd på Brummer Life.

Helena Palmgren, vd Brummer Life.
Helena Palmgren, vd Brummer Life. Foto: Gustaf Waesterberg / Brummer & Partners

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, menar å sin sida att förslaget upprätthåller en miljö med höga provisioner, som missgynnar spararen.

– Det här betyder att politikerna skyddar ett osunt provisionssystem som man dessutom har sagt att man vill göra sig av med. Pensionsbolagen kan nu fortsätta tvinga kunder som vill flytta sitt sparande att betala för provisioner som bolaget betalat till säljare.

Om man hamnar i en dålig sparprodukt kan man alltså vara inlåst i tio år?

– Kunden kan ju flytta men då måste man betala de kostnader som pensionsbolaget har betalat – eller säger att de har betalat – för att få dig som kund. I praktiken kan det bli det väldigt dyrt att flytta, säger Frida Bratt.

Både Helena Palmgren och Frida Bratt pekar på att det finns en viss logik med en flyttavgift i så kallad traditionell försäkring. Det är ett kollektivt sparande och om försäkringsbolaget inte kan ta betalt av den som flyttar, måste kollektivet stå för fiolerna.

Annons
Annons

Men det sparande som numera är det vanligaste, så kallad fondförsäkring, är individuellt och då finns inget skäl att ta ut en avgift, menar de.

– Det finns inga direkta anskaffningskostnader som kan drabba kvarvarande sparare i en fondförsäkring. Det blir som något slags naturlag att försäkringsbolagen ska kunna upprätthålla sina vinster. Varför ska regeringen skriva under på det, säger Bratt.

Det är komplicerade frågor som de flesta väljare har svårt att sätta sig in i.

Helena Palmgren säger att förslaget betyder att den fria flytträtten i praktiken inte längre existerar under de första tio åren.

– Det är brutalt tydligt att det handlar om att försäkringsbolagen ska ta igen för upplupna provisionskostnader och de är ju gigantiska. Den fria flytträtten försvinner, nu blir det så att den är fri först efter tio år.

Helena Palmgren tror dessutom att flyttkostnaden för enskilda sparare kommer att bli högre än den är idag.

– I dag finns ingen bortre tidsgräns för flyttkostnad och med de nya reglerna, när det bara ges möjlighet att ta ut flyttavgifter under de första tio åren, är det svårt att tro att det faktiska kostnadsuttaget skulle blir lägre.

Frida Bratt tycker att regeringen har gett efter för ett hårt tryck från ett antal stora aktörer på finansmarknaden.

– Det är komplicerade frågor som de flesta väljare har svårt att sätta sig in i. Därför är det ingen het politisk fråga samtidigt som det handlar om väldigt mycket pengar för ett antal stora aktörer i branschen, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons